„Ja vždy hovorím, že každý človek má svoj názor na danú vec, každý človek vidí a chápe veci inak. Nikto nevie povedať, čo je správne a čo nie v systéme prírody, života a celého vesmíru. Možno si iba myslíme, že tá naša pravda je tá správna. To pripúšťam aj v mojom prípade – možno nemám pravdu a moje príspevky budú je len jeden veľký „blábol“. Ale vždy sa spýtam, či si aj ostatní pripúšťajú, že možno oni nemajú pravdu?“
Zipperle Cohanim
Veda a technika

HAARP ako geofyzikálna zbraň? A čo projekt SURA?Celý svet je zaplavený informáciami o tajnej zbrani HAARP, ktorá sa spája s množstvom konšpiračných teórií a dohadov. Niekedy vyznievajú až trošku smiešne, veľa dôveryhodnosti neprinášajú, lebo ich píšu ľudia, ktorí si podklady k článkom našli na iných stránkach plných konšpirácií. K fenoménu HAARP sa totiž predovšetkým vyjadrujú ekonómovia, politici a amatérky bádatelia – laici z odboru elektrotechniky. Je skutočne málo hodnoverných informácii z vedeckej obce, či z úst elektrotechnikov a geofyzikov.

Táto takzvaná „geofyzikálna“ zbraň vraj dokáže meniť počasie, vyvolať zemetrasenia, chvenie tektonických zlomov, či zemskej kôry a veľa veľa iného. Niektoré informácie o HAARP sú pravdivé, iné zas nie, ale väčšinou skôr spadajú do kategórie sci-fi. Každopádne sústrediť sa len čisto na objekt na Aljaške, kde komplex HAARPu sa nachádza nie je dobré. Veď v Rusku obdobné zariadenie (projekt SURA) funguje už od roku 1981. Všade čítate len o HAARP a o SURA nikto nič nepíše, to nikoho netrápi?

O sile vlnenia, či už akustického, rezonančného a elektromagnetického netreba príliš ani písať, stačí len pár faktov na ozrejmenie problematiky. Najčastejšie sa spomína mechanické vlnenie (zvuk) a elektromagnetické vlnenie (žiarenie), kam patrí napríklad svetlo, mikrovlny, či rádiový signál. Vždy keď sa hovorí napríklad o nízkofrekvenčnom vlnení treba si uvedomiť, že mechanické (zvukové) vlnenie o frekvencií napríklad 40 Hz nie je to isté ako vlnenie elektromagnetické o rovnakej frekvencie. Sú to dva rozdielne druhy vlnenia!

Akustické vlnenie, teda zvuk ako zbraň sa dá popísať na jednoduchom príklade. Hlas speváka, ktorý dokáže svojim hlasom vytvoriť vnútornú rezonanciu predmetu o takej sily, že sa predmet rozsype. Pri vysokých tónoch, sa môže rozbiť sklo, pri nízkych kmitočtoch môžu začať praskať múry. Totižto každý predmet má určitú frekvenčnú rezonanciu, ktorá ho dokáže ovplyvňovať. Na tomto princípe sú konštruované aj rôzne zbrane, ktoré vysielajú vlnenie v rôznych nízkofrekvenčných rozsahoch do okolo 100kHz. Pri týchto typoch zbraní je však tiež uvádzaných množstvo nepresností, je potrebné rozlíšiť tlakový účinok zvuku (keď si dáte ruku pred reproduktor, cítite jemné tlakové vlny) a účinok vnútornej rezonancie predmetu, ktorý vzniká vďaka pôsobeniu vlnenia. Aj zvukové vlny majú svoje rozdelenie, najčastejšie sa hovorí o infrazvuku, ktorý je pod frekvenciou 16 Hz a o ultrazvuku, ktorý frekvenčne začína nad 20 kHz. Zvuk medzi 16 Hz až 20 000 Hz (20 kHz) počujeme uchom, nízke kmitočty - infrazvuk vnímajú slony a ultrazvukom sa dorozumievajú delfíny, či riadia netopiere. Dobrým príkladom zbrane pracujúcej v týchto spektrách je ultrazvukové delo, ktoré bolo vyvinuté už pred 60 rokmi v Rusku. Toto delo bolo schopné zbúrať celé budovy. Mimochodom často sa tieto účinky zvukových spektier pripisujú aj HAARPu, čo nie je pravda, lebo HAARP nevysiela energiu vo forme nízkofrekvenčného mechanického vlnenia.

Okrem akustického mechanického vlnenia poznáme aj vlnenie elektromagnetické. Skôr sa zvykne tento druh vlnenia označovať ako elektromagnetické žiarenie, hlavne pri frekvenciách od cca 300Ghz skôr hovorí o žiarení ako o vlnení. Pod pojmom elektromagnetické žiarenie sa skrýva široký rozsah, ktorý zahŕňa rádiové vlny (krátke, stredné a dlhé vlny, veľmi krátke vlny a mikrovlnné vlny), tetrahertzové vlny (T-rays, či submillimeter radiation), infračervené vlny, viditeľné svetlo, ultrafialové vlny, röntgenové vlny a gama vlny.

Zariadenie označované ako HAARP je v skutočnosti skupinou rôznych zariadení a prístrojov, ktorých úlohou nie je len vysielať signál, ale predovšetkým skúmať prijaté signály a podnety z okolia. Základom sú prijímače a senzory, ktoré dokážu merať nie len šírenie vysokofrekvenčných vĺn v ionosfére, ale aj senzory geomagnetického pola, či rôzne analyzátory zloženia atmosféry. Viete, ak vyšlete vysielačom nejaký signál vo forme energie do okolia, ako prvé Vás bude zaujímať, aký to ma vplyv na okolie, čo sa zmení a čo nie. Mať výkonný vysielač bez analyzátorov jeho vplyvu, bez možnosti merania jeho účinkov je samozrejme nezmysel. Množstvo ľudí má mylnú predstavu o tom, že vedci v HAARPe nastavia nejakú frekvenciu o náhodnom výkone, vyšlú ju do atmosféry a potom čakajú čo sa bude diať. Zaprší, zahrmí? Tak to samozrejme nefunguje.

Súčasťou tohto zariadenia je samozrejme vysokofrekvenčný vysielač (sústava vysielačov), ktorého pracovná frekvencia je podľa oficiálnych zdrojov od približne 2,7 do 11 MHz. Na internete sa píšu často rôzne údaje o jeho pracovnom rozsahu, ponúkajú široké spektrum rozsahov, pritom si autori týchto článkov neuvedomujú, že každý vysielač sa skladá z generátoru kmitočtu a zo zosilňovača. A práve tieto generátory a zosilňovače majú obmedzený ich pracovný rozsah, rovnako aj vysielacie antény majú svoje obmedzenia. Každé spektrum žiarenia vyžaduje iný typ antény, či vysielacieho prvku. Takže ak by HAARP pracoval širokospektrálne, tak by potreboval na rôzne spektrá iné antény, generátory i zosilňovače signálu. Samozrejme v tomto zariadení sa nachádza viac generátorov signálu, nie len jeden (2,7 až 7,6 MHz a 7,6 až 11 MHz ). Je to potrebné najmä kvôli tomu, že inak sa správa okolie, napríklad ionosféra, ak sú vysielané rôzne frekvencie súčasne. Jedna pracovná frekvencia by samozrejme nestačila, keďže každá má iný vplyv. Až zmes rôzne modulovaných frekvencií vyslaných jednom okamžiku vie robiť priam zázraky.

HAARP je označovaný za geofyzikálnu zbraň, ktorá na jednej strane dokáže ovplyvňovať správanie ionosféry, na druhej strane vraj spôsobovať zemetrasenia. Keď hovoríme o zdrojoch zemetrasenia, je vhodnejšie hovoriť o tektonických zbraniach. Totižto aj takéto zbrane sa vyskytujú vo výskumných laboratóriách armády a pracujú v inom frekvenčnom rozsahu. Nie že by vysokofrekvenčný vysielač použitý v zariadení HAARP nemohol priamo spôsobovať aj zemetrasenia, ale sú už dostupné aj odskúšané výkonnejšie zbrane tektonického typu. Práve tieto tektonické delá, ktoré dokážu spôsobovať aj zemetrasenia pri veľkom výkone pracujú na princípe nízkofrekvenčných rezonancií. Samozrejme táto problematika je podstatne zložitejšia, uvádzam to len v takej obraznej zjednodušenej forme.

V prvom rade pri HAARPe je potrebné sa pozrieť na funkciu vysielania vysokofrekvenčných vĺn do ionosféry. Ionosféra je časť atmosféry, ktorá je vystavená ultrafialovému slnečnému žiareniu a toto žiarenie spôsobuje ionizáciu molekúl plynu. Tieto zhluky ionizovaných plynov sa stávajú elektricky vodivé, čo spôsobuje, že niektoré rozsahy elektromagnetického žiarenia odrážajú a iné skôr pohlcujú. Taká intenzita dopadajúceho slnečného žiarenia nie je po celý rok rovnaká, preto sa vodivosť ionosféry počas roku neustále mení a tým sa aj menia podmienky na odraz elektromagnetických vĺn. Najčastejšie sa odrazu vĺn od ionosféry využíva pre rozsah frekvencií od 1 MHz do 15 MHz. Ak je frekvencia podstatne vyššia ako maximálna – označovaná tiež ako kritická hodnota, tak potom sa elektromagnetické žiarenie od ionosféry neodrazí, ale prechádza ňou. Keď sa pri vysielaní použijú krátke vlny, tak pri viac násobnom odraze od ionosféry je možné, že dokonca vlny môžu obletieť celú Zem.

Lenže tu vzniká otázka, načo by výskumníci v HAARPe také vysoké výkony vysokofrekvenčného signálu v rozsahu 2,7 do 11 MHz posielali do atmosféry. Mnohých hneď napadne, veď tento rozsah nemá ionizačné účinky, ionizačné účinky má až spektrum žiarenia od 100 nm vlnovej dĺžky (frekvencia 2,998 PHz - PHz je 1015 Hz), patrí sem napríklad ultrafialové žiarenie, či röntgenové žiarenie. Zaujímavé je sa pozrieť na to, čo sa deje ak sa so ionosféry vyžaruje vysoký výkon frekvencií z rozsahu 2,7 do 11 MHz. Tieto by sa mali odrážať od ionosféry a samozrejme sa šíriť do celého sveta. Ak je vyžarované žiarenie sústredené na jedno miesto v ionosfére, spôsobí to zvýšenie kmitania častíc, takže sa hovorí ako o zahrievaní ionosféry, čo sa môže prejavovať rôznymi úkazmi (optické javy). Tieto spomínané vysokofrekvenčné žiarenia dokážu meniť vlastnosti ionosféry a zároveň tak vytvárať akési zakrivené zhluky ionizovaných častíc do tvaru odrazových plôch, ktoré sa dajú využiť na odraz signálov vysielaných smerom k ionosfére. Totižto tieto by v normálnom stave ionosféry prešli ňou bez odrazu. Nízkofrekvenčné signály dokážu prenikať zemskou kôrou najlepšie, to je známa vec. Veď zoberte si taký detektor kovov, ten funguje na princípe nízkofrekvenčných signálov. Využitie tohto spektra však nekončí len pri detektoroch kovov, slúži aj na hľadanie pozemných vôd, geologických ložísk, či vyhľadávanie podzemných vojenských bunkrov. V súvislosti s HAARP sa spomínajú dva nízkofrekvenčné rozsahy a to ELF (Extremely low frequency) a VLF (Very low frequency). Tieto rozsahy sa pohybujú od frekvencie pár Hz do 30 kHz (30 000 Hz). O vplyve týchto frekvencií na ľudský organizmus a mozog bolo popísaných už veľa odborných článkov, napríklad frekvencie okolo 30 – 40 Hz môžu spôsobovať bolesti hlavy, nepokoj a agresívne zmeny správania. A toto prispieva aj k možnostiam rozvíjania konšpirácií.

Nuž pred tým, ako začnete si vytvárať vlastný názor o HAARPe skúste dlhšiu dobu sledovať priamo stránku tohto projektu (http://www.haarp.alaska.edu/haarp/data.html), ktorá obsahuje aktualizované výstupné dáta z prístrojov, ktoré merajú stav ionosféry, či napríklad magnetometra. Vždy keď sa objaví nejaký ničiaci prírodný živel, tak nájdete samozrejme rôzne výkyvy aj vo výstupných dátach z týchto prístrojov a to aj vtedy, keď vysielače v tomto zariadení práve nie sú v aktívnom režime, takže nemajú veľa spoločné s aktuálnym prírodným dejom. Len o tomto sa nikde nedozviete.

Či stojí práve HAARP za niektorými prírodnými javmi je ťažko povedať. Často sa hovorí o tom, že toto zriadenie dokáže meniť počasie a vyvolať dážď, či búrku. Každopádne dodnes sa používa na privolanie dažďa, či naopak na jeho zahnanie skôr chemická cesta, tzv. práškovanie oblohy. Jodid strieborný, suchý ľad, či rôzne pohlcovače vlhkosti sa stali štandardom pri nútených zmenách počasia. Využívajú sa v USA, Číne, ale aj v Arabských krajinách a to nielen štátnymi organizáciami, ale v tejto oblasti podniká už viacero „konzultačných“ firiem. Ak dobre zaplatíte, môžete mať dážď, alebo naopak pekné počasie. Viete, ak by naozaj HAARP mal tu schopnosť meniť počasie na obrovské vzdialenosti ako sa to hovorí, tak by armáda v USA pri hroziacich tornádach neexperimentovala práve s chemickými látkami vypúšťanými do atmosféry – tieto skúšky počas živelných pohrôm sa dejú aj v dnešnej dobe, ale použila by vysokofrekvenčné žiarenie a bolo by po probléme. Až také jednoduché to nie je, ako si veľa ľudí myslí.

Každopádne netočí sa všetko len okolo HAARP, toto zariadenie nie je až tak výnimočné. Existujú desiatky obdobných, či dokonca rovnakých zariadení po celom svete! To nikoho netrápi?

Veď stačí len spomenúť, také menej známe zariadenie HIPAS, ktoré pracuje s frekvenciami 2.85 až 4.53 MHz. Alebo už spomínaný Ruský projekt s označeným SURA. Tento vysielač sa nachádza ani nie 150 km od Nižného Novgorodu a pracuje s podobnými frekvenciami ako HAARP a to od 4,5 do 9,3 MHz. A nie je jediný, vysielače sa nachádzajú na území bývalého ZSSR napríklad aj v Tadžikistane neďaleko Dušanbe, či Monchegorsku. A nie len tam. Nesmieme zabudnúť ani na na Európsky projekt EISCAT , do ktorého sú zapojené okrem Európskych krajín aj Čína a Japonsko. A nie je to jediný projekt Číny v tejto oblasti, to si môžete byť istí, pár ich ešte majú. Rovnako by ste našli podobné zariadenie aj v takej Brazílií.

Stále však nie je zodpovedaná otázka, či naozaj sú zariadenia podobné HAARP skutočne takou nebezpečnou zbraňou, ako sa o nej píše. Každopádne elektromagnetické žiarenie, či vlnenie skrýva v sebe neskutočný potenciál, ktorý objavil a predpovedal už samotný Nikola Tesla pred sto rokmi. Koniec koncov, celá existencia vesmíru i života je postavená na kmitaní častíc a na elektromagnetických žiareniach, to si uvedomuje množstvo armádnych vedcov pracujúcich v zbrojárskom priemysle. Pokusy, ktoré však stále prebiehajú so žiareniami do ionosféry sú stále len v štádiu pokusov, nie sú plnohodnotnou zbraňou! A ani tak skoro nebudú, keď budú to bude potom iná vec. Na to aby ste pochopili, že tie neuveriteľne ničivé účinky HAARPu sú zatiaľ skutočne len trošku fantáziou ľudí žijúcich vo svete konšpiračných teórií netreba veľa. Stačí len obyčajný ľudský logický úsudok. Veď keby armáda USA, či hoci akej inej krajiny dokázala vďaka nejakému zariadeniu, ktoré využíva elektromagnetické žiarenie zostrojiť takúto dokonalú zbraň, okamžite by ukončila vývoj iných zbraní a zamerala sa len na vývoj a výrobu elektromagnetických diel. Veď načo vyrábať zbrane, delá, tanky, strely, bomby a jadrové zbrane, keď na zneškodnenie nepriateľa by stačil len nejaký elektromagnetický kanón.
Mimochodom existujú oveľa zákernejšie prístroje - zbrane, ktoré fungujú na princípe elektromagnetického žiarenia. Dokážu navodiť akýkoľvek mentálny stav človeku, ale o tých si povieme niečo na budúce..

Pri šírení článku na nekomerčné účely, je vždy potrebné uviesť zdroj s aktívnym spätným odkazom!

PS: V texte možno nájdeš gramatické chyby, štylistické prehrešky. Ospravedlňujem sa za to! Som bežný človek a nie spisovateľ, alebo gramatický korektor. Moja slovenčina je žiaľ veľmi chabá, školy som absolvoval v štátoch, kde žijem skoro 50 rokov. Niektoré chyby vznikli aj počas prekladu do Slovenského jazyka, prižmúrte prosím jedno očko. Ďakujem!
Zipperle Cohanim   |   07. 11. 2012   |   Komentáre: 4   |   Počet videní: 9551

Diskusia k článku

citatel (08. 11. 2012) | Načo?
Pretože výroba zbraní je dobrý kšeft. Teda skôr ich predaj niekomu ;)Jara (18. 01. 2013) | haarp
Technicky to máte popsané hezky,ale zařízení haarp jsem já pochopil tak,že spolupracuje s dalsími radary a ten práškový hliník,který sypou nám nad hlavama na sebe váže vodu(vznikají mraky) a ty se už dají pomocí takzvanych radarů(ochranných štítů) posouvat dál a dál to se mi jeví celkem proveditelné Jara.Mudrc (02. 04. 2013) | Zla argumentacia
Argumentovať tým že keby mali niečo lepšie tak nevyrábajú tanky je nesprávne. Atomky už majú dosť dlho a stále vyvíjajú nové bomby a zbrane vo všetkých oblastiach. Po útoku totiž treba zabezpečiť oblasť.Miro. (18. 05. 2013) | Niečo nezvyčajné v počasí sa rozhodne deje.
Včera som videl v TV-počasie ako zbraň,ako HAARP zohrievaním ionosféry na istom mieste ju môže rozšíriť a vyduť smerom od Zeme.Tým by mohol spôsobiť zmenu atmosferického tlaku a tzv. tryskového prúdenia vo vysokých vrstvách ovzdušia (tzv. yet stream),čo by následne mohlo ovplyvniť miestnu klímu.Ako príklad udávali dlhotrvajúcu tlakovú výš v oblasti,kde nikdy nebola,suchá v miestach,kde predtým neboli.Ja sledujem počasie a naozaj sa v ňom niečo nezvyčajné deje.Aj v Slovenskej klíme sa niečo deje:Dlhšie obdobia sucha v jarnom období (apríl,máj).Napríklad aj dnešná noc-večer mohutná zrážková oblačnosť,ktorá sa blížila aj smerom na Dubnicu nad Váhom.Do rána sa rozpadla bez kvapky dažďa!Ráno som nechcel veriť vlastným očiam-sucho!
Nech je to už Haarp-om,rozprašovaním oxidov kovov v atmosfére, sklenníkovým efektom,alebo iným,každopádne má v tom prsty človek,a možno aj úmyselne!

Najčítanejšie články v tejto rubrike
Kategória: veda a technika | Dátum: 01. 12. 2012 | Komentáre: 90 | Počet videní : 39915
Kategória: veda a technika | Dátum: 30. 05. 2012 | Komentáre: 10 | Počet videní : 37015
Kategória: veda a technika | Dátum: 07. 04. 2012 | Komentáre: 1 | Počet videní : 35525
Kategória: veda a technika | Dátum: 11. 05. 2012 | Komentáre: 22 | Počet videní : 28091
Kategória: veda a technika | Dátum: 03. 08. 2012 | Komentáre: - | Počet videní : 27211
Najnovšie články
Kategória: cirkev a náboženstvo | Dátum: 31. 12. 2013 | Komentáre: 6 | Počet videní : 20254
Kategória: moc peňazí | Dátum: 30. 12. 2013 | Komentáre: 2 | Počet videní : 6611
Kategória: neprispôsobiví občania | Dátum: 24. 09. 2013 | Komentáre: 5 | Počet videní : 17940
Kategória: Zipperle sleduje svet | Dátum: 23. 09. 2013 | Komentáre: - | Počet videní : 18183
Kategória: moc peňazí | Dátum: 23. 07. 2013 | Komentáre: 2 | Počet videní : 18265
Kategória: politické šarvátky a kríza | Dátum: 20. 07. 2013 | Komentáre: 5 | Počet videní : 6687
Zipperle odporúča
Dátum: 12. 11. 2012 | Komentáre: 24 | Počet videní : 9141
Dátum: 11. 11. 2011 | Komentáre: 6 | Počet videní : 9358
Dátum: 24. 04. 2012 | Komentáre: 4 | Počet videní : 13763
Dátum: 19. 04. 2013 | Komentáre: 14 | Počet videní : 19220
Dátum: 27. 09. 2012 | Komentáre: 3 | Počet videní : 19351
Dátum: 06. 07. 2012 | Komentáre: 29 | Počet videní : 20335
Dátum: 03. 05. 2012 | Komentáre: 10 | Počet videní : 20437
Dátum: 02. 11. 2011 | Komentáre: 9 | Počet videní : 20698
Dátum: 18. 07. 2012 | Komentáre: 9 | Počet videní : 25414
Dátum: 18. 10. 2011 | Komentáre: 25 | Počet videní : 27622