„Ja vždy hovorím, že každý človek má svoj názor na danú vec, každý človek vidí a chápe veci inak. Nikto nevie povedať, čo je správne a čo nie v systéme prírody, života a celého vesmíru. Možno si iba myslíme, že tá naša pravda je tá správna. To pripúšťam aj v mojom prípade – možno nemám pravdu a moje príspevky budú je len jeden veľký „blábol“. Ale vždy sa spýtam, či si aj ostatní pripúšťajú, že možno oni nemajú pravdu?“
Zipperle Cohanim
Cirkev a náboženstvo

Ľudstvo je podľa cirkvi produkt opakovaného incestu!

Ak na počiatku stvorenia ľudí bol Adam a Eva, sme potom všetci potomkami toho najhoršieho incestu? Ako nasledovalo ďalšie ich potomstvo, párili sa spolu brat so sestrou v prvej generácii, a v druhej bratranec so sesternicou? Ako vyzerali, boli belosi, či boli tmavšej pleti? Tieto otázky som poslal priamo do Vatikánu ešte pred mnohými rokmi, dodnes mi ešte neprišla odpoveď. Ani nemohla, lebo vraj ide len o symboliku. Tak potom je aj cela Biblia len zmes akejsi podivnej „symboliky“?

Ja si nemyslím, že ide o symboliku, biblické texty vznikali ešte v dobách, keď párenie sa medzi príbuznými bolo tak povediac v poriadku. Lenže už dávno nebeháme s kusom dreva po lese a nelovíme s ním zvieratá, netrávime celý život na poli a najvyšší vzdelávací rozvoj jednotlivca nekončí osvojením si hovorovej reči. Ľudia svojím vzdelávaním, rozvojom doslovne napĺňajú duševnú teóriu evolúcie. Kde je potom pravda? Ako je to so stvorením ľudského druhu? Je to evolučná náhoda?

Cirkev kategoricky odmieta evolúciu a argumentuje, že aby bolo možné stvorenie života, musí byť stvoriteľ, jednoducho povedané ak chceme mať chleba, musí ho niekto upiecť. Použijem lepší príklad. Položte do misky zmes buniek a čakajte, podľa evolučnej teórie sa časom tieto bunky za istých okolností spoja a vytvoria celok, ale cirkev tvrdí, že na spojenie buniek je potrebný stvoriteľ, ktorý ich spojí, teda Boh. Otázka je, čo príde ľudom ako logickejšie a jednoduchšie vysvetlenie. Nikto nebude predsa čakať milióny rokov na náhodu, či sa bunky nezačnú vyvíjať, radšej prijme okamžite vysvetlenie, i keď vôbec nemusí byt pravdivé! Takí sme my - ľudia.

Najhoršie je, že množstvo ľudí Biblii, či cirkvi verí a tým pádom iné dôkazy o stvorení života i sveta nepotrebuje. Na opačnej strane barikády stojí evolučná teória. Ešte aj dnes všetky hypotézy postavené na evolučnej teórií sú odmietané časťou vedeckej obce. Je to pochopiteľné, totiž každé bádanie v tejto oblasti zlyháva hneď na začiatku, pri veľkom tresku, či vzniku vesmíru. Nikto nevie dať fundovanú odpoveď na vznik vesmíru a poloziť základný kameň, od ktorého by sa dalo vo výskume odraziť. Teda skoro nikto, okrem cirkvi, ktorá si stanovila, že všetko je plánom všemocného Boha a tým ukončila zmysel celého bádania. Veľa krát práve teória tresku je považovaná za spochybniteľnú teóriu, lebo jej vedecké zdôvodnenie je neuveriteľne obtiažne, či skôr priam nemožné. Práve kvôli nejasnostiam v laickom ponímaní sa často teória veľkého tresku spája podvedome s evolučnou teóriou, čo sú samozrejme dve rozdielne teórie. Každopádne je veľmi ťažké rozvíjať evolučnú teóriu a kompletizovať ju, i keď náznaky o jej pravdivosti môžeme nájsť priamo v prírode, či v ľudskom vývoji.

Stačí len ísť do múzea odevov a zrazu zistíte, že všetko dochované, dobové oblečenie bolo šité pre menších ľudí, ako je tomu dnes. Dalo by sa povedať, že štatisticky je dnešná generácia rádovo o 5 – 6 centimetrov vyššia v priemere ako tomu bolo pred tristo rokmi. Ako je to možné, prechádza azda ľudská rasa neustálym vývojom, evolúciou, je toto tým pravým dôkazom? Nie, vývoj druhu vraj nespadá pod evolúciou tvrdí cirkev, je to len obyčajné prispôsobovanie sa životným podmienkam. Takže ľudia sa rodia vyšší preto, lebo častejšie pozerajú na oblohu a čakajú na príchod nového spasiteľa - preto sú čoraz vyšší. A čo taký pes, a rozmanité druhy ktoré vznikli krížením? Nie je to dôkazom možnosti evolúcie? Či niekto chce tvrdiť, že nové vyšľachtené plemeno psa je vlastne vlk, rovnako ako Mexický pes Čivava? Samozrejme cirkev tento problém nemá, preto ľudia skôr uveria neuveriteľnému – rozprávkovým zázrakom, ako keby mali ostať s nezodpovedanými otázkami, ktoré vyžadujú ešte veľa vedeckého výskumu a bádania.

Pri dôkladnom študovaní Biblie, môže človeka vedecky zdatného premôcť pocit, že evolúcia je vlastne popisovaná v Biblii - Boh postupne stvoril zem, slnko, vodu, rastliny, živé organizmy. Trvalo mu to pár dni, ale môže to byť myslené metaforicky, čo deň to milión rokov. Občas sa vynára otázka, čo keď vlastne Biblia hovorí o evolúcií? Dokonca pred rokmi som započul vyjadrenia cirkevných hodnostárov o tom, že v podstate cirkev nikdy nepopierala evolučný vývoj. Čo je samozrejme hlúposť vzhľadom na Adama a Evu. Cirkvi nahráva v poslednej dobe aj to, že niektorí vedci z oblasti genetiky vystupujú so závermi, že všetci ľudia na svete pochádzajú z jednej ženy a z jedného muža, čo by mal byť pseudo vedecký podklad pre potvrdenie existencie Boha ako stvoriteľa. Vraj pokročilé experimenty s DNA kódom to všetko dosvedčujú, a pokúšajú sa spájať Boha s vedou pod názvom inteligentný dizajn. Osobne si myslím, že to vôbec nie je dôkaz existencie Boha. Môže to byť dôkaz niečoho úplne iného, napríklad dôkaz, že možno je život na zemi len experimentom inej civilizácie. To nikto nevie momentálne povedať.

Stále sa hovorí len o Bohu. Často si kladiem otázku o akého Boha to vlastne ide? Ako je možné, že toľko náboženstiev má toľko rôznych Bohov, veď takí kresťania neuznávajú žiadneho iného Boha, ako toho svojho jediného. Ale ako môžu vedieť, že len ten ich je ten pravý? Nemôžu to vedieť a ani to v skutočnosti nechcú vedieť, ich myslenie je neskutočne zmanipulované už od ranného detstva vďaka pôsobeniu cirkvi v spoločnosti. Trošku som vybočil z témy, prepáčte, vždy si spomeniem na výrok Robertsa, ktorý hovorí za všetko: „Keď si uvedomíš, prečo neveríš v ostatných Bohov, pochopíš, prečo ja neverím v toho tvojho Boha“.

Viete, celá viera v Boha, pramení z pokusov ľudí vysvetliť to čomu nerozumejú tak, aby našli svoje uspokojenie. Nie aby našli pravdu, ale iba svoje uspokojenie, či skôr upokojenie. Problém je ten, že ľudia nechcú vnímať realitu života takú aká je, že život sa smrťou končí, oni chcú žiť tú vysnívanú realitu, ktorá príde po ich smrti vo forme večného života, jednoducho ľudia v Bohovi vidia svojho imaginárneho kamaráta, ktorému sa môžu posťažovať, ktorý ich vypočuje, ktorého môžu o niečo poprosiť, i keď samozrejme nikto ich nevypočuje a ďalší osud ich prosieb je len vecou čistej náhody.

Cirkev, ktorá vychádza z Biblie od nepamäti tvrdí, že je na strane chudobných, obyčajných ľudí, vraj bohatý človek len veľmi ťažko vojde do kráľovstva nebeského. Na druhej strane však vysokí cirkevní hodnostári nikdy netrpeli biedou a tak je to dodnes. Ľudia sa rozčuľujú, že média manipulujú spoločnosťou, podvodníci okrádajú, politici klamú a ovplyvňujú verejnú mienku, ale to, že cirkev hlása svoj pohľad na svet hlavne za účelom zisku peňazí a moci nikoho netrápi. Myslíte si, že nejaký vysoko postavený duchovný z Vatikánu chce naozaj dobro pre všetkých ľudí a o peniaze vôbec nejde? Áno? A nejaký dôkaz Vám náhodou nechýba?

Stačí sa len pozrieť do minulosti, napríklad do minulosti aj Slovákov. Čo taký príchod Cyrila a Metoda, ktorí priniesli písmo a predovšetkým náboženstvo. Vaši pradávni predkovia žili aj bez cirkvi a viery v kresťanského Boha, jednoducho ho nepotrebovali. Vystačili si aj s orientáciu na prírodu a jej prírodné „božstvo“. Lenže cirkev potrebovala viac peňazí a viac ovečiek, preto prostredníctvom svojich stúpencov rozširovala svoju moc kde sa len dalo, ponúkali posmrtný život večný (rozprávku), výmenou za materiálne hodnoty získané na oplátku od obyčajných biednych ľudí. Možno príklad Cyrila a Metoda nie je úplne správny, chcel som len poukázať na priam celosvetovú, niekedy až krvavo vnucovanú vieru v Boha neveriacim, či inak veriacim. Toto sú fakty, toto sa naozaj dialo, pod rúškom Boha sa diali neskutočné svinstvá.
Keď cirkev má potrebu sa vyjadrovať ku všetkým veciam života, myslím si, že aj ostatní ľudia bez viery v nejakú entitu majú právo rovnako, ako cirkev poukázať na jednu z ciest poznania. Preto píšem aj tieto články. Nie sú útoky na veriacich, je to len rozoberanie podstaty niečoho (cirkvi), čo zasahuje nepriamo do života ľudí, či s tým súhlasia, alebo nie. V žiadnom prípade nechcem útočiť na ľudí iného vyznania, nehnevajte sa za tieto moje vety, veď celkovo viera v dobro je obdivuhodná vec, avšak je potrebné určiť si jej hranice. Je totiž neprípustné náuku o viere pretláčať do celkovej spoločnosti, ako univerzálnu a neomylnú pravdu a zároveň chcieť aby sa stala súčasťou výučbového procesu. Viera by mala byť plne súkromná záležitosť a nemala by nijako ovplyvňovať spoločnosť i rozhodnutia spoločnosti!

Pri šírení článku na nekomerčné účely, je vždy potrebné uviesť zdroj s aktívnym spätným odkazom!

PS: V texte možno nájdeš gramatické chyby, štylistické prehrešky. Ospravedlňujem sa za to! Som bežný človek a nie spisovateľ, alebo gramatický korektor. Moja slovenčina je žiaľ veľmi chabá, školy som absolvoval v štátoch, kde žijem skoro 50 rokov. Niektoré chyby vznikli aj počas prekladu do Slovenského jazyka, prižmúrte prosím jedno očko. Ďakujem!
Zipperle Cohanim   |   22. 11. 2012   |   Komentáre: 6   |   Počet videní: 12543

Diskusia k článku

Adamec (22. 11. 2012) |
Váž. p. Cohanim ,

nedá sa pomocou prírodných vied dokázať existencia Pána Boha, ale nedá sa ani vyvrátiť. Ak nejestvuje, a ja sa snažím žiť podľa jeho vôle obsiahnutej vo Svätom Písme a klaniam sa mu, ba milujem ho, tak žijem na tejto zemi šťastne a zodpovedne aj voči svojim blížnym. Nikomu neubližujem. Ak po smrti nie je súd, ani nebo a ani peklo tak sa mi nič zlé nestane. Lenže ak niekto žije v revolte proti nemu a
zúrivo proti nemu bojuje a On naozaj existuje, tak tento človek trpí už na tomto svete a bude trpieť celú večnosť v pekle. To nie je o cirkevných peniazoch ani o ovečkách. To je o mojej duši. A všimnite si, že veriaci ľudia sú všeobecne oveľa lepší, charakternejší a zodpovednjší ako neveriaci. Kto spôsobuje viac zla na svete to sú práve neveriaci. Tí, ktorí sami seba postavili na úroveň boha. Tí nemajú ohľaduplnosť,lebo pokora im je cudzia. Nehovorím o členoch cirkvi, hovorím o ľuďoch, ktorí vnútorne naozaj veria a v tom duchu si formujú svoje svedomie. Martin Ulej (22. 11. 2012) | Adamec
Prosim vas, co to pisete za fantazmagorie! Maximalne 10% veriacich zije podla prikazani, ostatni sa len hraju na krestanov – neskutocni pokrytci.

Zlo na svete sposobuju ZLI ludia, viera v tom nehra rolu. citatel (22. 11. 2012) | pre Adamec
Pán Adamec, stačí keď sa v akýkoľvek štátny sviatok pozriete (v televízii) do prvých radov v kostoloch, kto v nich sedí a ukazuje sa národu...

Ste produkt cirkvi, vymytý mozog, klapky na očiach a máte len svoju vieru, chýba vám poznanie aj snaha to poznanie dosiahnuť.Mária (22. 11. 2012) | pre adamec
“A všimnite si, že veriaci ľudia sú všeobecne oveľa lepší, charakternejší a zodpovednjší ako neveriaci. Kto spôsobuje viac zla na svete to sú práve neveriaci.“ VY TOTO MYSLÍTE VÁŽNE????? Veď vojny sa odjakživa viedli kôli viere a v mene boha.... stačí si vypočuť prejavy bývalého prezidenta USA .... lebo to tak boh chcel a pod..... a aj moji susedia sú “príkladní“ kresťania oháňajú sa vierou v boha a robia zle každému, kto im nevyhovuje...dokonca vyhadzovali stavebný odpad do rieky a potom udali nás (našťastie im to neprešlo) ale hlavne že sa každý deň oháňajú vierou a v kostole sú rovno pred oltárom..... cirkev je to najväčšie zlo aké sa na zemi mohlo objaviť, prečo by ľudia nemohli žiť v súlade s prírodou, jej zákonmi, bez toho aby uctievali nejaké modly..... //ešte také poznámka, cirkev zakazuje klaniať sa ikonám a modlám a ja nič iné v kostoloch nevidím..... alebo drahí kňazi, ktorí tak milujú malých chlapcov... ale pardon, sú kresťania oni musia byť dobrí..... a koľko detí po sebe zanechali pápeži v stredoveku, smilnili jedna radosť....alebo to bolo z čistej kresťanskej lásky??? :-)rz (23. 11. 2012) | Na to,
aby niekto v nieco veril ( aj Boha ), nemusi mat cirkev a kostol...:(! Aj Jezis bol vo svojej dobe obycajnym clovekom, to iba cirkev ho urobila nadclovekom ( alebo nebol pozemstanom? ). Viera v nieco nema ziadu pozitivnu korelaciu so sposobom zivota, viera v Boha a jeho ucenie este nezabezpeci cloveku charakter, viera s tym vobec nic nema. Cirkev nech si vyklada sposob vzniku cloveka ako chce, iba nech to nevnucuje ( ako v USA ) ateistom!! A nakoniec, ze sa mylila i v inych veciach vo vede, doklada historia opakovane.Mišo (24. 11. 2012) | Lucifer
Ja si na náboženstvo spomínam ešte v ľudovej škole,keď bolo povinné,ako nás katecheti bili pravítkom po prstoch keď sme nevedeli
či zabil Kain ˇAbela ,alebo naopak.Keď komunisti povinné náboženstvo zrušili,čo bol jeden z mála ich pozitívnych skutkov, bol som taký šťastný, že si to dodnes vychutnávam!Nech sa na mňa veriaca slovač neurazí,ale ja vidím príčinu biedy a zaostalosti na Slovensku práve v tom,ako sa nechá obyčajný človek manipulovať cirkvou,choďte sa pozrieť napr.na chudobnejší východ,aké majú farári honosné fary,pričom ľudia v obci žijú z “ruky do huby!“S kresťanstvom sa dnes niet čo chváliť.Všetky náboženstvá prinášajú od nepamäti pre ľudstvo len nenávisť,vojny,utrpenie.Je to brzda pokroku.Kto to neakceptuje, škodí sám sebe.Pokiaľ Slovensko,včetne nábožných politikov neodbrzdí,neodlúči cirkev od štátu,dovtedy sa budeme “škvariť v pekle“
Amen.

Najčítanejšie články v tejto rubrike
Kategória: cirkev a náboženstvo | Dátum: 23. 05. 2013 | Komentáre: 33 | Počet videní : 22175
Kategória: cirkev a náboženstvo | Dátum: 06. 07. 2012 | Komentáre: 29 | Počet videní : 20173
Kategória: cirkev a náboženstvo | Dátum: 31. 12. 2013 | Komentáre: 6 | Počet videní : 20013
Kategória: cirkev a náboženstvo | Dátum: 05. 07. 2012 | Komentáre: 51 | Počet videní : 19825
Kategória: cirkev a náboženstvo | Dátum: 10. 08. 2012 | Komentáre: 5 | Počet videní : 18387
Najnovšie články
Kategória: cirkev a náboženstvo | Dátum: 31. 12. 2013 | Komentáre: 6 | Počet videní : 20013
Kategória: moc peňazí | Dátum: 30. 12. 2013 | Komentáre: 2 | Počet videní : 6563
Kategória: neprispôsobiví občania | Dátum: 24. 09. 2013 | Komentáre: 5 | Počet videní : 17756
Kategória: Zipperle sleduje svet | Dátum: 23. 09. 2013 | Komentáre: - | Počet videní : 18002
Kategória: moc peňazí | Dátum: 23. 07. 2013 | Komentáre: 2 | Počet videní : 18065
Kategória: politické šarvátky a kríza | Dátum: 20. 07. 2013 | Komentáre: 5 | Počet videní : 6648
Zipperle odporúča
Dátum: 12. 11. 2012 | Komentáre: 24 | Počet videní : 9085
Dátum: 11. 11. 2011 | Komentáre: 6 | Počet videní : 9278
Dátum: 24. 04. 2012 | Komentáre: 4 | Počet videní : 13597
Dátum: 19. 04. 2013 | Komentáre: 14 | Počet videní : 19040
Dátum: 27. 09. 2012 | Komentáre: 3 | Počet videní : 19144
Dátum: 06. 07. 2012 | Komentáre: 29 | Počet videní : 20173
Dátum: 03. 05. 2012 | Komentáre: 10 | Počet videní : 20242
Dátum: 02. 11. 2011 | Komentáre: 9 | Počet videní : 20512
Dátum: 18. 07. 2012 | Komentáre: 9 | Počet videní : 25189
Dátum: 18. 10. 2011 | Komentáre: 25 | Počet videní : 27505