„Ja vždy hovorím, že každý človek má svoj názor na danú vec, každý človek vidí a chápe veci inak. Nikto nevie povedať, čo je správne a čo nie v systéme prírody, života a celého vesmíru. Možno si iba myslíme, že tá naša pravda je tá správna. To pripúšťam aj v mojom prípade – možno nemám pravdu a moje príspevky budú je len jeden veľký „blábol“. Ale vždy sa spýtam, či si aj ostatní pripúšťajú, že možno oni nemajú pravdu?“
Zipperle Cohanim
Veda a technika

Zákaz predaja kozmetiky testovanej na zvieratách v EU je sprostosť!Na úvod napíšem len toľko, že už dlhé desaťročia sa zaoberám chovom a záchranou ohrozených druhov zvierat a mám veľmi silné puto ku všetkým živým tvorom. Ba niekedy moje názory a činy v oblasti ochrany fauny sa dajú skôr nazvať obmedzeným extrémizmom, verím v to, že zvieratá sú rovnoprávne tvory k ľudom, ktoré majú právo na slobodný život ako ľudia. Považujem za potrebné na tieto skutočnosti upozorniť vopred, aby náhodou som nebol nazvaný tyranom, ktorý sa baží v týraní a zneužívaní zvierat. Rovnako ma nesponzoruje žiadna kozmetická spoločnosť, či farmaceutická loby. Vychádzam v tomto článku z objektívnych skutočností, kto sa pohybuje v týchto kruhoch, vie veľmi dobre o čom hovorím.

Avšak ako milovník zvierat nepovažujem zákon na zákaz predaja kozmetiky, ktorá bola testovaná na zvieratách v Európskej únií za dobrý krok, skôr ho považujem za sprostosť. Hneď vysvetlím prečo je tomu tak. V prvom rade si treba uvedomiť, že tento zákaz je výsledkom čisto etického a morálneho boja skupín za ochranu zvierat, ktorý v skutočnosti vôbec nič nerieši vo svetovom meradle. Veď napríklad v Amerike, v Japonsku, či v Ázijských krajinách sa stále testuje kozmetika a jej zložky na zvieratách. Ako to potom celé funguje? Otestujú sa jednotlivé zložky, či dokonca celý kozmetický výrobok podobného zloženia mimo Európskej únie, vydajú sa štúdie o relatívnej bezpečnosti určitého zloženia a z týchto sa vychádza aj pri uvádzaní kozmetiky na Európsky trh.

Zástancovia tohto zákazu poukazujú na to, že v modernej dobe nie je potrebné už testovanie kozmetických výrobkov na zvieratách. Samozrejme existujú metódy ako zistiť vplyv týchto výrobkov aj pomocou testov v laboratóriách na bunkovej štruktúre, či umelo vypestovaných tkanivách. Okrem týchto testov existuje aj množstvo dokumentácií (bezpečnostných listov) jednotlivých látok a ich zlúčenín používaných na výrobu kozmetiky. Ak sa mení jednotlivá látka len mierne, teda skôr štrukturálna podobnosť, tak sa väčšinou ani daná látka netestuje a považuje sa za relatívne bezpečnú. Takže veľa krát sa len odhaduje v takomto prípade nebezpečnosť a toxicita podľa podobnosti látok.

Ale skúste sa spýtať zástancov tohto zákazu, čo sa dá zistiť testovaním na umelých tkanivách v laboratóriu. Určite Vám začnú menovať pojmy ako, dráždivosť, karcinogénnosť, test na alergény (alergicita), prenikanie pokožkou, či napríklad fototoxicita. Ale určite Vám nikto z nich nepovie, že v laboratóriu sa dá dokonalo zistiť toxicita prípravku po opakovanej dávke, ako sa látka pohybuje živým organizmom, či aký ma vplyv na rozmnožovanie! Jednoducho tieto účinky sa dajú iba predvídať, bez ich možnosti otestovania na živom organizme. To je jednoducho nespochybniteľný fakt.

Niektorí zástancovia tohto zákazu tvrdia, že vplyv na také rozmnožovanie, sa dá určiť aj alternatívnym spôsobom, poukazujú pritom na pokusy s injektážou testovanej látky do štruktúry vajíčka, či do spermií. Ide o nezmysel,lebo rozmnožovanie nie je len o vajíčku a spermií, je to jeden veľký komplex fyzických javov a pochodov. Zabúdajú na to, že pri rozmnožovaní nejde len o oplodnenie, ale aj o kompletný proces nosenia a rastu zárodku života. Alebo vychádzajú pri kozmetických výrobkov z predpokladu, že ak skúmaná látka neprenikne kožou, nie je ju potrebné ani ďalej testovať na toxicitu pre rozmnožovanie a vo svojej podstate sa považuje za bezpečnú. Avšak väčšina testov sa robí na umelo vypestovaných ľudských bunkách, kúskoch prasačej kože, či zárodkoch vtákoch, ktoré majú podobnú štruktúru ako ľudská koža. Ale koža, ktorá je súčasťou živého organizmu sa môže správať inak pod vplyvom iných faktorov (teplota, zvlhčovanie a vysúšanie pokožky, drobné perforácie) ako pokusné bunky. A v konečnom dôsledku môže nastať situácia, že sa látka dostane aj do živého organizmu.

Viete, tento zákaz priniesol len presunutie problému z pliec Európskej únie na iné krajiny. Európa sa môže pýšiť, že v nej sa netestuje kozmetika na zvieratách a dokonca sa ani nemôžu na jej území predávať výrobky testované na zvieratách. Čo to ale v skutočnosti prináša? Kto bude zodpovedný za to, ak nejaký výrobok bude mať také zloženie, že po dlhodobom užívaní sa zistí jeho toxicita? Európska únia, či nevládne organizácie, ktoré roky bojovali za prijatie tejto legislatívy? To je správna otázka! Treba si uvedomiť, že za každý výrobok podľa zákona zodpovedá jeho výrobca a práve on nesie zodpovednosť ak by sa zistilo, že jeho výrobok poškodil množstvu ľudí zdravie. Toto si každá jedna spoločnosť veľmi dobre uvedomuje. Niektoré radšej používajú len overené zloženia, ktoré už v minulosti boli testované na zvieratách, alebo si neoficiálne dávajú robiť testy v zahraničí pod iným názvom a s podobným zložením, aby to nebolo nápadné. V podstate sa nič nezmenilo, množstvo výrobkov sa aj naďalej bude testovať na zvieratách a oficiálne sa budú predávať ako výrobky, ktoré neboli testované na zvieratách.

Paradoxom je, že tieto výrobky sa môžu v konečnom dôsledku testovať priamo na ľudoch. Aj sa dnes veru testujú. To zákon umožňuje, ale nie som si istý, či toto je tá správna voľba, hlavne pri novo objavených a vyvinutých látkach. Totižto napríklad toxicita na rozmnožovanie sa nedá inak momentálne zistiť, ako testom na živom organizme! Ochranári zvierat však s obľubou poukazujú na to, že ľudia na sebe nechávajú testovať prípravy dobrovoľne a všetky pokusy musí schváliť etická komisia. Či sa testuje na zvieratách, alebo na ľudoch je to v podstate to isté, veď aj človek je zviera. Väčšinou tí dobrovoľníci sú nútení sa zúčastniť sa na testoch z dôvodu zlej finančnej situácie, či kvôli strate zamestnania. Dobrovoľne by tam za tých pár dolárov iste nešli. Úprimne si musíme povedať, že výrobky sa budú testovať pod tlakom ochranárov v budúcnosti na ľudoch, ktorí nemajú inú možnosť. To je teda riešenie! Každopádne myslím si, že v určitých prípadoch by malo byť povolené aj testovanie na živých zvieratách a výsledky z testov by mali byť plne k dispozícií ostatným výrobcom, aby stačil vždy len jeden test na jednu látku. Správne riešenie by malo byť skôr obmedzenie testovania pod prísnym dohľadom a nie zákaz. Ten naozaj nič nerieši.

Desím sa toho, kam až tento boj za podobné zákazy a obmedzenia môže zájsť celosvetovo. Hovorí sa o tom, že nie len kozmetické výrobky, ale časom aj lieky nebudú môcť byť testované na zvieratách. Neviem, či sa potom budú testovať lieky priamo na ľudoch, práve ich užívaním. Ako keby človek nebol tiež zviera. Alebo sa budú používať len tie osvedčené a odskúšané látky, čo prinesie zas krok spať a zastavenie vedeckého bádania? Veď prestavte si, že by zavládol celosvetový zákaz testovania na zvieratách. Bol by som potom veľmi zvedavý, čo by sa dialo, kebyže sa desaťtisíce ľudí sa stane neplodnými len kvôli používaniu nejakého nového kozmetického výrobku alebo lieku, ktorý nemohol byť dlhodobo testovaný na zvieratách v oblasti vplyvov rozmnožovacích procesov! Koho to bude chyba? Výrobcov, či štátov? Alebo bude to chyba nevládnych ochranárskych organizácií, ktoré tlačili na vlády, aby prijali tieto zákony?

Drahí čitatelia, vždy si musíme uvedomiť, že ľudia sú najinteligentnejšie tvory na zemi. Je v našom záujme, aby sme žili v rovnováhe so všetkým živým a našou prioritou je chrániť zvieratá, ale správnym spôsobom! Na jednej strane, zabíjame žive tvory pre potravu (často len pre rozkoš chuťových buniek) a pre trofeje. Chováme ich často v hrozných podmienkach, ako zdroj potravy, v polovičke sveta aj dnes ľudia dobijú a utýrajú zviera tak, že zomrie v ukrutných bolestiach. Okrem toho postupne zvieratá vyháňame z ich prirodzeného životného prostredia, oberáme ich o životný priestor, len aby sme mohli budovať mohutnú výstavbu a ekonomický rásť. Nuž a keď sa začnú zvieratá približovať k ľudským obydliam, lebo ich tropický les sme stihli už celý vyťažiť, tak ich vyhlásime za nebezpečné a odstrelíme ich.

Na strane druhej ideme sa tváriť vysoko morálne eticky, že kozmetické výrobky nebudeme testovať ani vo výnimočných prípadoch na zvieratách. Nezdá sa Vám to trošku pomýlené? Načo sa hráme na morálnych? Keď stále existuje drastický lov zvierat, teda pochúťok, ako napríklad lov mláďat primátov – malých opičiek pre ich jemne sladké mäso podobné tomu ľudskému? Rozmaznaní boháči by o tom vedeli povedať svoje, aké tvory sa ponúkajú v tých najdrahších reštauráciách sveta na VIP jedálnych lístkoch! Tušia vôbec ochranári ako sa tieto „pochúťky“ za desaťtisíce dolárov pre vybranú elitu pripravujú, vedia vôbec, že tajomstvo kuchárov je v krátkom potápaní živého tvora do vriacej vody, lebo to vraj vyplavuje stresové hormóny, ktoré dodajú mäsu neopakovateľnú chuť. Na toto by sa mali zamerať ochranári, tam je to skutočné utrpenie zvierat!
Na záver ešte malý dodatok: Nariadenie o zákaze dovozu kozmetických výrobkov do EU, ktoré boli testované na zvieratách ma jednu vážnu trhlinu. Totiž drvivá väčšina zložiek, ktoré obsahujú kozmetické výrobky už boli dávno otestované na zvieratách a nové zložky sa môžu špekulatívne testovať aj naďalej. Stačí ak výrobca a dovozca doloží doklad o tom, že nová zložka, či ingrediencia nebola testovaná na zvieratách ako kozmetická zložka, alebo bola napríklad testovaná ako možné liečivo a „čírou náhodou“ sa pri jej skúmaní zistilo, že sa dá využiť aj v kozmetickom priemysle.

Pri šírení článku na nekomerčné účely, je vždy potrebné uviesť zdroj s aktívnym spätným odkazom!

PS: V texte možno nájdeš gramatické chyby, štylistické prehrešky. Ospravedlňujem sa za to! Som bežný človek a nie spisovateľ, alebo gramatický korektor. Moja slovenčina je žiaľ veľmi chabá, školy som absolvoval v štátoch, kde žijem skoro 50 rokov. Niektoré chyby vznikli aj počas prekladu do Slovenského jazyka, prižmúrte prosím jedno očko. Ďakujem!
Zipperle Cohanim   |   06. 02. 2013   |   Komentáre: 1   |   Počet videní: 12821

Diskusia k článku

Hurban Milan (28. 02. 2013) | Testovanie na ľudoch
V januári 2012 argentínsky súd uložil pokutu vo výške 90 000 dolárov spoločnosti GSK za vykonávanie nelegálneho testovania vakcín na deťoch z krajín tretieho sveta v rokoch 2007 až 2008. Testovaním zomrelo 14 detí. „Laboratória nemôžu experimentovať v Európe, či v Spojených štátoch, tak prichádzajú do krajín tretieho sveta. Tento druh praxe nie je legálny, dochádza k nemu bez akejkoľvek štátnej kontroly a o etike sa tú nedá ani rozprávať.“

(Ana Marchese, pediatrička, ktorá pracovala v detskej nemocnici v Santiagu del Estero počas skúšobných testov)

Najčítanejšie články v tejto rubrike
Kategória: veda a technika | Dátum: 01. 12. 2012 | Komentáre: 90 | Počet videní : 43502
Kategória: veda a technika | Dátum: 30. 05. 2012 | Komentáre: 10 | Počet videní : 37923
Kategória: veda a technika | Dátum: 07. 04. 2012 | Komentáre: 1 | Počet videní : 36603
Kategória: veda a technika | Dátum: 11. 05. 2012 | Komentáre: 22 | Počet videní : 28375
Kategória: veda a technika | Dátum: 03. 08. 2012 | Komentáre: - | Počet videní : 28040
Najnovšie články
Kategória: cirkev a náboženstvo | Dátum: 31. 12. 2013 | Komentáre: 6 | Počet videní : 21281
Kategória: moc peňazí | Dátum: 30. 12. 2013 | Komentáre: 2 | Počet videní : 7178
Kategória: neprispôsobiví občania | Dátum: 24. 09. 2013 | Komentáre: 5 | Počet videní : 18738
Kategória: Zipperle sleduje svet | Dátum: 23. 09. 2013 | Komentáre: - | Počet videní : 18877
Kategória: moc peňazí | Dátum: 23. 07. 2013 | Komentáre: 2 | Počet videní : 19282
Kategória: politické šarvátky a kríza | Dátum: 20. 07. 2013 | Komentáre: 5 | Počet videní : 7278
Zipperle odporúča
Dátum: 12. 11. 2012 | Komentáre: 24 | Počet videní : 9706
Dátum: 11. 11. 2011 | Komentáre: 6 | Počet videní : 11608
Dátum: 24. 04. 2012 | Komentáre: 4 | Počet videní : 14767
Dátum: 27. 09. 2012 | Komentáre: 3 | Počet videní : 20178
Dátum: 19. 04. 2013 | Komentáre: 14 | Počet videní : 20184
Dátum: 06. 07. 2012 | Komentáre: 29 | Počet videní : 20827
Dátum: 03. 05. 2012 | Komentáre: 10 | Počet videní : 20982
Dátum: 02. 11. 2011 | Komentáre: 9 | Počet videní : 21194
Dátum: 18. 07. 2012 | Komentáre: 9 | Počet videní : 26009
Dátum: 18. 10. 2011 | Komentáre: 25 | Počet videní : 28115