„Ja vždy hovorím, že každý človek má svoj názor na danú vec, každý človek vidí a chápe veci inak. Nikto nevie povedať, čo je správne a čo nie v systéme prírody, života a celého vesmíru. Možno si iba myslíme, že tá naša pravda je tá správna. To pripúšťam aj v mojom prípade – možno nemám pravdu a moje príspevky budú je len jeden veľký „blábol“. Ale vždy sa spýtam, či si aj ostatní pripúšťajú, že možno oni nemajú pravdu?“
Zipperle Cohanim
Politické šarvátky a kríza

Rozhovor s Ľubomírom HuďomDnes som si pripravil krátky rozhovor s Ľubomírom Huďom. Pána Huďa netreba príliš predstavovať, ide o skutočne brilantného človeka, ktorý dlhé roky pracuje so zahraničným spravodajstvom a nebojí sa otvárať témy o ktorých sa príliš v spoločnosti nehovorí. Nebudem písať zbytočné úvody, prejdem priamo k otázkam:

Dosť často ľudia vyznávajúci alternatívny pohľad na život, odsudzujú správanie masy ľudí, ktorá je plnohodnotne zapojená do systému a komerčného prúdu. Nazývajú ich hlupákmi, obmedzencami s malým IQ. Na druhej strane, ľudia v komerčnom prúde sú vnútorne šťastní so svojim spôsobom života, páčia sa im seriály, núkané reality show, spravodajstvo jedného pohľadu a napr. správy zo života celebrít. Ak si čítajú správy alternatívneho spravodajstva, nič im nehovoria, jednoducho ich nezaujímajú. Hovoria si, že ich sa to netýka, a čo z toho oni majú, či dokonca z ich pohľadu sú naopak alternatívci akýsi hlupáci. Každý totiž vidí len to, čo chce vidieť. Tento trend nie je len u starších ľudí, ale hlavne prevláda u väčšiny mladej generácie. Trápia ich mediálne vzory, vzhľad, skôr majú chuť sa baviť ako skúmať „blbosti“ o dianí sveta, či chcú si budovať kariéru a tá sa dá budovať len tak, že sa zapoja do systému a prispôsobia sa mu. Peniaze sú pre nich jediným cieľom. Každopádne stále viac ľudí sa stáva pasívnymi, strácajú chuť o skutočné dianie, javia nezáujem.

Chcel by som sa spýtať, čo si myslíte, či má vôbec zmysel otvárať oči ľudí tohto komerčného prúdu a zároveň rozširovať ich jednostranný pohľad na svet, keď to sami nechcú? Nie je to len zbytočne hádzanie dreva, do nezapáleného ohňa? Respektíve, ako ukázať ľudom, že pravda nemusí byť vždy len pravdivá, ako inšpirovať ľudí k väčšiemu rozhľadu?


Otváranie očí, aby verejnosť videla neskreslenú realitu a nedala sa ľahko zmanipulovať je beh na dlhú trať , alebo ekonomicky povedané či napísané - dlhodobá investícia, ktorej výsledky ukáže až budúcnosť. Podľa príslovia Komu niet rady, tomu niet pomoci je skutočne zbytočné plytvať energiou a argumentami tam, kde je evidentné, že chýba vedomostný a inteligenčný potenciál, hoci zdravý rozum častokrát prekonáva akademické vzdelanie poplatného pseudointelektuála. Každá zmysluplná činnosť má svoje opodstatnenie, aj otváranie očí v zmysle alternatívnych informácií, aj keď Vás niekedy zožiera skepsa, že to asi nikam nevedie. No aj keď sa to podarí hoci len v jednom prípade, má to význam, no nemožno za to očakávať slávu, popularitu a peniaze. Je to kombinácia idealizmu, sebaúcty a snahy ovplyvniť budúcnosť. Bez toho všetkého by sme ani dnes nevydávali časopisy, knihy, nevysielali televízny a rozhlasový signál a nekomunikovali cez laptopy. Faktom je, že uvažovanie a zamýšľanie sa je záležitosťou menšiny, väčšina sa radšej zabáva, konzumuje a vegetuje zo dňa na deň, ale to platí už od starovekých Atén či Ríma.

Jedna múdrosť hovorí, že čím človek menej vie, tým je šťastnejší. Neviem, či ste videli kreslenú rozprávku „Doba ľadová 3“. V nej keď sa spýtali dvoch vačíc, myslím, že to boli vačice, že ako je možné napriek tomu, že sa rozpadá svet sú stále šťastné a veselé odpovedali, že je to ich tajomstvo, ale že prezradia to tajomstvo: „Sme strašne hlúpe“!

S týmto súvisí aj moja otázka. Myslíte si, že autori aj komerčných filmov chcú prinášať skryto nejaké uvedomenie pre masy ľudí, alebo ide len o náhodu? Je práve takáto sladká nevedomosť tajomstvo šťastia podľa Vás?


Vačice z Doby ľadovej, žiaľ, pripomínajú ľudstvo, teda aspoň jeho časť a nemusíme sa dohadovať matematicky či štatisticky, o akú veľkú množinu a koľkopercentnú skupinu z celkového obyvateľstva jednotlivých krajín či Zeme v skutočnosti ide. Nevedomosť je niekedy skutočne dar, pretože nevedomec neprežíva strasti, pochybnosti a obavy uvažujúceho človeka. A či je to lepšie? Určite je to výborné pre vládnuce elity, duchovných i materiálnych klamárov a špekulantov, od burzy po médiá, ale pre ľudstvo ako celok je to nešťastie. Každý si môže vybrať, či mu k šťastiu stačí len pohodlie, užívanie a tupé prežívanie pobytu na Zemi.

Záleží na tvorcovi filmu, či má záujem aj cez jednoduchú zábavu naznačiť akú-takú myšlienku. Múdremu napovedz, a hlupák sa aj tak nechytí. Podľa mojej skúsenosti, hoci nechcem byť prehnaný optimista, pribúda uvažujúcich ľudí, hoci pomaly a stále sú vo výraznej menšine.


Myslíte si, že raz dôjde trpezlivosť ľudí, príde vzbura, rebélia a padne aktuálny kapitalistický systém, príde zoštátnenie a prevládne socializmus, či nastane akási nová forma systému - mutácia demokracie a komunizmu? Totiž z dlhodobého hľadiska sa zdá, že tento systém núteného ekonomického rastu nie je dlhodobo udržateľný, stále sa malá skupina veľkopodnikateľov stáva bohatšia a ľudia chudobnejú, stredná vrstva sa pomaly stráca.

Tento systém je chorý, ešte umelo prežíva a má stále potenciál vydržať určitú dobu. No nikam nevedie, nemá perspektívu a je to slepá ulička, hoci ešte nevidíme a nevieme, kedy a kde skončí jeho existencia. Stratil duchovný a etický rozmer, ponúka len a len neustály rast, zisk a konzum a to večne nevydrží. Je zbytočné používať termíny ako kapitalizmus, socializmus či komunizmus - všetky majú za sebou milióny mŕtvych, nešťastných a zlomených ľudí. Ich idealistické podoby mali ďaleko od ich praktického realizovania. Len vyspelí a vzdelaní ľudia, ak vytvoria reálnu spoločenskú silu, nastolia spoločenský systém, bez akejkoľvek politologickej nálepky, ktorý bude funkčný, duchovne vyspelý a perspektívny nielen pre malú skupinu vyvolených, ale ani rovnostársky pre uspokojenie širokých más a ich nenáročných potrieb. Systém na princípe Každému to, čo si zaslúži na základe svojho správania, činnosti a prístupu k ostatným a prostrediu, v ktorom žije. Bez diktátu politickej korektnosti, falošného humanizmu a prázdnych fráz o takzvanej slobode, takzvanej demokracii a takzvaných občianskych právach, ktoré v praxi znamenajú vlastne diktát menšiny vyvolených nad menšinou, ktorá dopláca na nadpráva iných.

Na jednej strane sa o Rockefellerovcoch a Rothschildovcoch hovorí v rôznych konšpiračných teóriách ako o najmocnejších a najbohatších ľudoch na svete, ale na druhej strane sa neumiestňujú v rebríčkoch TOP 10 najbohatších ľudí na svete. Sú podľa Vás tieto rebríčky robené účelovo? Aj s podobným argumentom som sa stretol, že oni nemôžu byť najbohatší a nemajú moc ovládať svet, lebo vraj nie sú ani v rebríčku najbohatších ľudí sveta..

Skutoční vládcovia sveta oficiálne nefigurujú vo vládach či mocenských štruktúrach, pretože nie sú tak hlúpi, na to majú svoje dobre platené a exhibicionistické bábky, zamilované do svojho falošného pocitu moci a vplyvu. Preto ani skutočných finančných elitárov nenájdete v rebríčkoch najbohatších osôb, alebo uveríte, že Gates, Kamprad či Mital určujú, kde budú vojny, prevraty, revolúcie a aké zákony budú uplatnené na kontrolu obyvateľstva? Je to ako s mafiou, keď nastrčené podniky pracujú pre skutočných kmotrov. No skutočný kmotor sa nevycapí na obálku Playboya, Timesov či Forbes.

Na Slovensku sa často hovorí o priamej demokracií ako o ideálnom riešení. Podľa mňa na to občania nie sú pripravení, nemajú jednoducho chuť sa zapájať do politického diania. Majú problém prísť vôbec raz za 4 roky voliť, neviem si predstaviť ako by vôbec venovali pár hodín mesačne
schvaľovaniu a podávaniu návrhov na zákony. Je podľa Vás potrebná zmena politického systému, či skôr zmena myslenia obyvateľstva? Myslím teraz Slovensko.


Priama demokracia je u nás nereálna. Presne ako uvádzate, že ľudia kašlú na voľby či referendá. Čo je dobré pre Island, neznamená, že je dobré pre Slovensko. Na každý spoločenský model je potrebná určitá civilizačná úroveň. Ak sa implantuje násilím, má určitú životnosť, ale dlho nevydrží, tým myslím z historického hľadiska, nie z pohľadu jedného ľudského života - napr. 70 rokov boľševizmu v Sovietskom zväze - pre niekoho celý život, pre dejiny kvapka v mori, ale treba sa z nej poučiť. Teda najprv zmena myslenia a potom zmena systému. Ako hovoril Karel Kryl, ktorý určite nebol žiaden totalitarista, ale v súvislosti so strednou Európou zdôraznil potrebu osvietenej diktatúry. Otázne je, kto bude medzi týmito osvietencami? Mýlil sa Kryl, alebo nie? Bezhraničná rádoby sloboda a dnešný Klondike dáva Krylovi skôr za pravdu.

Žili ste určitú dobu v predošlom režime. Bol podľa Vás komunizmus v tomto podaní až taký zlý, ako sa o ňom hovorí dnes z pohľadu bežného človeka?

Históriu vždy píšu víťazi a skresľujú a zamlčujú fakty podľa vlastných potrieb, aby udržali obyvateľstvo v poslušnosti a letargii. No zločiny komunizmu a la Sovietsky zväz, Čína alebo Kambodža sú nepopierateľné, ale realita na Slovensku či v Čechách bola iná v 50-tych rokoch, iná v 60-tych či v 80-tych rokoch. Najväčšia tragédia je v tom,keď kritici určitého systému sklznu do rovnakých špinavostí a dokonca ešte väčších, pričom demagógiou obhajujú ten systém, vďaka ktorému profitujú a je mi úplne jedno, že pre väčšinu ostatných sa toho kvalitatívne veľa nezmenilo a dokonca naopak sú na tom ešte horšie. Najväčšou stupiditou dnešných pseudodemokratov je fráza - Cez víkend si môžete odskočiť do Paríža, za komunistov ste nemohli. - Ja sa pýtam, kto si to môže dovoliť? No určite len tí "šikovní" čo vedia, ako sa uplatniť na trhu a ostatní sú neschopní a leniví a tak im treba. Nemôže sa pre nás donekonečna starať štát. Tí šikovní vedeli štát včas vytunelovať, zarobiť na štátnych zákazkách a ostatní sú pre nich neschopní závistlivci. Najväčšou iróniou je, že tí okradnutí a oklamaní si ešte dobrovoľne volia parazitov vo voľbách, aby im vládli a určovali zákony.

Aký je Vás názor, na to, že nežná revolúcia bola plánovaný jav, ako sa zmocniť štátneho majetku?

Nežná, či zamatová mi už pripomína tradíciu ako niekedy VOSR, ale teraz je VNZR -Veľká novembrová zamatová revolúcia - jej protagonisti a obhajcovia sú dnes už rovnakí demagógovia, manipulátori a dezinformátori ako tí, proti ktorým tzv. bojovali. Dali si nový politický náter, namiesto červenej používajú iné farby, ale stále pre nich platí staré boľševické - Kto nejde s nami, ide proti nám! Chránia si iba svoje peňaženky, kontá a pozície a kašlú na všetkých ostatných. Poznajú len svoje egoistické blaho a nanajvýš svojej rozmaznanej rodiny a majú tu drzosť poučovať ostatných a určovať im ich dobro. Nepoužívajú gulagy a heslá, no tárajú o akejsi slušnosti, tolerancii a odporcom a tým, čo im stoja v ceste lámu väzy ekonomickou gilotínou - namiesto nežnosti a zamatu nastolili diktatúru zisku, lacného komedianstva a predajnosti za hrsť drobných. A majetok a vplyv je okrem pestovaných disidentov len a len v rukách aktérov, pohrobkov a ich potomkov z radov Štb, Komunistickej strany a ich figúrok vo vtedajších podnikoch zahraničného obchodu. Akurát len, že vystupujú v kostýmoch kresťanskej demokracie, sociálnej demokracie, liberálov či rádoby obyčajných ľudí.

A na záver posledná otázka. Myslíte si, že príde tretia svetová vojna, podľa vášho pohľadu na aktuálny vývoj na svete? Predsa len pracujete so zahraničným spravodajstvom dlhodobo a máte určite väčší rozhľad ako väčšina ľudí..
Svetová vojna vždy poslúžila finančno-mocenským elitám, aby si riešili svoje záujmy a našli si zámienku,politické figúrky a osprostené davy, ktoré im poslúžili na rozšírenie svojho vplyvu, moci a finančných zdrojov i svetovládnych projektov. Či dôjde k tretej svetovej to sú len hypotézy a dohady, no o jednom som presvedčený, že tí, ktorí majú prostriedky na jej rozpútanie a celosvetové masírovanie spoločenských nálad, nemajú v úcte život ako taký a hlavne životy iných a najmä majú v sebe dosť pokrytectva, aby nás prostredníctvom svojich hlásnych trúb presviedčali, že to bude v náš prospech, pre slobodu, demokraciu a krajší svet. Včera to bolo Rakúsko-Uhorsko a Sarajevo, potom Hitler a Poľsko, teraz Ahmadínedžád a Izrael- aspoň na prvý pohľad a podľa učebníc, či médií hlavného prúdu. A v skutočnosti? No tí, ktorí skutočne ťahajú šachovými figúrkami na svetovej šachovnici, ale zbytočne ich budete hľadať v učebných textoch, v rebríčkoch najbohatších ľudí alebo v lifestylových časopisoch.

Pri šírení článku na nekomerčné účely, je vždy potrebné uviesť zdroj s aktívnym spätným odkazom!

PS: V texte možno nájdete gramatické chyby, štylistické prehrešky. Ospravedlňujem sa za to! I keď nie som Zipperle Cohanim, cítim potrebu vyjadriť slobodne svoje myšlienky a postoje k aktuálnej situácií a to nielen na Slovensku.
JSH   |   04. 10. 2012   |   Komentáre: 2   |   Počet videní: 4123

Diskusia k článku

hr (05. 10. 2012) | Toto
Toto si na SME ci Peavde neprecitate ani nahodou...:). Tam plateni pisalkovia sluzia iba tym, ktorych ste tu opisali. Takze vdaka za pravdivy nazor, skoda iba, ze to necita poviacej ludi. Potom by aj masy neboli tak manipulovatelne, ale to je cele o inteligencii a vyspelosti naroda - ako pisete, rozumny sa napalit neda! Ale ti su v state vzdy, teda aspon u nas, v mensine...!JF (22. 11. 2012) | absolutna pravda
No je to tak pan Cohanim a pan Hudo - ludia (teda aspon prevazna vacsina) su hlupe, lahko manipulovatelne stado oviec :-(. Ved si staci pozriet, co ide v oboch komercnych televiziach v prime time vecer - je mi z toho na zvracanie. Ale narod chrochtajuci blahom pri Farme a Talentoch a riesiaci problemy Martinky z Turca a podobnych “intelektualnych celebrit“ si asi naozaj nic insie nezasluzi :-(((

Najčítanejšie články v tejto rubrike
Kategória: politické šarvátky a kríza | Dátum: 18. 07. 2012 | Komentáre: 9 | Počet videní : 25285
Kategória: politické šarvátky a kríza | Dátum: 16. 06. 2012 | Komentáre: 5 | Počet videní : 15755
Kategória: politické šarvátky a kríza | Dátum: 13. 07. 2012 | Komentáre: 16 | Počet videní : 15303
Kategória: politické šarvátky a kríza | Dátum: 28. 11. 2012 | Komentáre: - | Počet videní : 13694
Kategória: politické šarvátky a kríza | Dátum: 04. 08. 2012 | Komentáre: 2 | Počet videní : 13579
Najnovšie články
Kategória: cirkev a náboženstvo | Dátum: 31. 12. 2013 | Komentáre: 6 | Počet videní : 20101
Kategória: moc peňazí | Dátum: 30. 12. 2013 | Komentáre: 2 | Počet videní : 6589
Kategória: neprispôsobiví občania | Dátum: 24. 09. 2013 | Komentáre: 5 | Počet videní : 17831
Kategória: Zipperle sleduje svet | Dátum: 23. 09. 2013 | Komentáre: - | Počet videní : 18074
Kategória: moc peňazí | Dátum: 23. 07. 2013 | Komentáre: 2 | Počet videní : 18135
Kategória: politické šarvátky a kríza | Dátum: 20. 07. 2013 | Komentáre: 5 | Počet videní : 6664
Zipperle odporúča
Dátum: 12. 11. 2012 | Komentáre: 24 | Počet videní : 9114
Dátum: 11. 11. 2011 | Komentáre: 6 | Počet videní : 9317
Dátum: 24. 04. 2012 | Komentáre: 4 | Počet videní : 13683
Dátum: 19. 04. 2013 | Komentáre: 14 | Počet videní : 19103
Dátum: 27. 09. 2012 | Komentáre: 3 | Počet videní : 19228
Dátum: 06. 07. 2012 | Komentáre: 29 | Počet videní : 20233
Dátum: 03. 05. 2012 | Komentáre: 10 | Počet videní : 20308
Dátum: 02. 11. 2011 | Komentáre: 9 | Počet videní : 20582
Dátum: 18. 07. 2012 | Komentáre: 9 | Počet videní : 25285
Dátum: 18. 10. 2011 | Komentáre: 25 | Počet videní : 27555