„Ja vždy hovorím, že každý človek má svoj názor na danú vec, každý človek vidí a chápe veci inak. Nikto nevie povedať, čo je správne a čo nie v systéme prírody, života a celého vesmíru. Možno si iba myslíme, že tá naša pravda je tá správna. To pripúšťam aj v mojom prípade – možno nemám pravdu a moje príspevky budú je len jeden veľký „blábol“. Ale vždy sa spýtam, či si aj ostatní pripúšťajú, že možno oni nemajú pravdu?“
Zipperle Cohanim
Cirkev a náboženstvo

Kto tvrdí, že Boh nie je, nehovorí pravdu!

Ak by ste sa spýtali vedca, aby úprimne a kriticky vyjadril svoj názor na existenciu Boh, Diabla, či Satana, boli by ste jeho úprimnou odpoveďou zaskočení! Odpovie Vám, že existencia Boha je nepravdepodobná. Nepovie Vám, že Boh neexistuje, ale povie Vám, že existencia Boha je iba nepravdepodobná. Dokázať niečo, že neexistuje totiž vyžaduje mať metódu ako overiť toto tvrdenie. Viera v Boha v tomto prípade nehrá žiadnu rolu, nakoľko ide len osobnú, teda subjektívnu záležitosť. Zároveň však, ten kto tvrdí, že Boh existuje, svoje tvrdenie dokladá svojim osobným presvedčením rovnako, ako ten kto tvrdí, že Boh neexistuje. Viera v niečo totiž prebieha len vo Vašej hlave.

Cely problém nekonečného sporu je ten, že existenciu Boha, ako nadprirodzenosti ešte nikto nedokázal, rovnako ako nikto nedokázal jeho neexistenciu, lebo prakticky nie je známa žiadna hodnoverná metóda, ktorá by dokázala práve tu neexistenciu. Opakujem, všetky tvrdenia, či sa nám to páči alebo nie, sú stavané výlučne na viere, či už v existenciu alebo neexistenciu. Avšak, ak realita nedokladá hodnoverné prejavy existencie Boha pre celú spoločnosť, je skôr v reálnom uvažovaní potrebné vychádzať z predpokladu, že Boh nie je. Respektíve z toho, že Boh je akousi neoverenou teóriu, ktorej sa vedecká obec nevenuje v dostatočnej miere.

Zároveň, však existuje neodškriepiteľný vedecky fakt, že ľudia sú schopní uveriť hocičomu, pričom nehraje rolu ich vzdelanie, začlenenie v spoločnosti, či ich inteligencia. A toto je základ celého pohľadu na danú problematiku viery v Boha. Kto v Boha vnútorne uverí, ten ostáva v presvedčení, že Boh ako taký existuje a má potrebu obhajovať tento svoj osobný subjektívny názor! Avšak tento človek, teda veriaci aj tak nemá možnosť dokázať, že to čo tvrdí je pravdivé. Existuje množstvo štúdií, ktoré dokladajú, že pri zdôvodnení neznámeho javu, teda napríklad aj existenciu Boha sa vyberá ta najjednoduchšia cesta zdôvodnenia. V tomto prípade ide o určenie jednoznačného východiska a to takého, že Boh jednoducho existuje a ďalej nie je už potrebné nič neriešiť, dokladovať, či vedecky bádať. Zabúda sa stále na to, že na dokázanie nejakého tvrdenia je potrebné mať jednoducho relevantný dôkaz akceptovaný celou spoločnosťou. Práve bez relevantného dôkazu, sa stále musíme pohybovať len v štádiu teórii, či subjektívnych názorov. Je úplne jedno, koľko ľudí verí v existenciu Boha, na počte nezáleží, lebo stále ide len o vieru. A nie je možné na základe viery stavať základňu faktov preukazujúcich nejaké tvrdenie.

Keď v skupine ludi presvedčíme väčšinu skupiny o niečom a oni tomu uveria, neznamená to, že je to skutočná pravda. Samozrejme musím zdôrazniť, v žiadnom prípade to neznamená, že táto ich pravda je univerzálna a musí ju prijať aj zvyšok skupiny ako nespochybniteľný fakt, ktorý by mohol zároveň nepriamo ovplyvňovať celú spoločnosť.

Nuž a tu je jasne vidieť pár faktov, kam smerujem v tejto úvahe. Východiska sú jasné, skupina ľudí sa dá presvedčiť tak, že uverí neoverenej informácií, lebo je im vnútorne blízka, či má pre nich čaro. A zároveň ju následne začnú propagovať ako jediný neomylný fakt. K tomu sa pridáva aj potreba zjednodušeného zdôvodnenia javu, ktorý patrí medzi javy neznáme. Práve myslenie tohto segmentu spoločnosti núti vytvárať závery, že neexistenciu Boha majú dokázať práve ľudia, ktorí sa z jeho existenciou subjektívne nestotožnili. Individuálne vnímania veriacich sa spájajú pod jednotnú skupinu, či skôr organizáciu, ktorá má svoj názov, volá sa cirkev. Ale to nechcem riešiť, je to záležitosť veriacich, ktorí sa dobrovoľne rozhodli, že na svoju vieru potrebujú mať vedenie, mocenskú štruktúru a množstvo príkazov i zákazov.

Je pochopiteľné, že táto situácia sa nezmení. Ľudia stále potrebujú pocity istoty, pocity odstránenia strachu pred smrťou, potrebu sa niekam zaradiť, potrebu nádeje a útechy v smútku, potrebu zjednodušene vysvetľovať si javy ktorým nerozumejú, alebo ktoré moderná veda nedokáže vysvetliť. Vznik vesmíru, vznik života je stále vedecky nedokázateľný jav, to je fakt. Desaťtisíce vedcov sa celé stáročia snažia pochopiť a zistiť, ako to bolo v skutočnosti, mnohí túžia predovšetkým odhaliť pravdu. Musím zdôrazniť, že veda skutočne nevie povedať, čo bolo pred veľkým treskom a dokonca nevie ani vierohodne dokázať, že veľký tresk nastal. Na druhej strane vie, že vesmír sa neustále rozpína od svojho pomyselného štartovacieho bodu, ktorému práve dala názov veľký tresk.

Všetky tieto spomenuté vedecké neistoty na báze teórie, dávajú možnosti pre náboženstvá, na to aby ponúkli vlastnú alternatívu pohľadu vzniku na život a vesmír. Ale, tu musím jednu vec zdôrazniť, ani sama cirkev nedokáže dokázať to, kto stvoril samého Boha, ktorý vraj stojí za zrodom všetkého. Je samozrejme nezodpovedné povedať, že Boh tu bol vždy a viac sa nás nepýtajte, tak ako to tvrdia predstavitelia rôznych cirkví. Ak na podaní odpovede naďalej trváte, budete v očiach jej predstaviteľov označený za zlého človeka, ktorého núti všetko zlo sveta spochybňovať vieru a celú podstatu náboženstva, teda Boha. Tak ako je to potom? To je správna otázka..
Uvedomujem si veľmi dobre, že napísanie a publikovanie tohto príspevku nemá jasný zmysel. Ten kto verí, bude veriť aj naďalej a ten čo verí, že podstata viery neexistuje, bude veriť tiež. Obaja budú veriť jednoducho tomu, čomu veriť chcú. Ale nezabúdajme nikdy na to, že výsledky viery nie sú reálnym obrazom, skutočnosťou a faktom! Viem, že nemá zmysel vyvolávať nepokoje medzi veriacimi a ateistami, či dokonca stupňovať nepokoje v spoločnosti akýmsi vnucovaním názorov o existencií Boha, či jeho neexistencií. To naozaj nemá zmysel. Avšak vždy má zmysel, poukazovať na to, že každá dokonalá viera má svoje slabiny. Každá, bez rozdielu!

Pri šírení článku na nekomerčné účely, je vždy potrebné uviesť zdroj s aktívnym spätným odkazom!

PS: V texte možno nájdeš gramatické chyby, štylistické prehrešky. Ospravedlňujem sa za to! Som bežný človek a nie spisovateľ, alebo gramatický korektor. Moja slovenčina je žiaľ veľmi chabá, školy som absolvoval v štátoch, kde žijem skoro 50 rokov. Niektoré chyby vznikli aj počas prekladu do Slovenského jazyka, prižmúrte prosím jedno očko. Ďakujem!
Zipperle Cohanim   |   23. 05. 2013   |   Komentáre: 33   |   Počet videní: 23192

Diskusia k článku

l (25. 05. 2013) | Kdo stvořil Boha?
Pokud by někdo stvořil Boha, musel by nepochybně mít větší “moc/inteligenci“. Kdo by pak stvořil toho co stvořil Boha? I jeho by také podle logiky této otázky musel někdo další stvořit. Kdo by pak stvořil toho dalšího a dalšího a dalšího..?

Má vůbec smysl takovouhle otázku pokládat?

Němely bychom se ptát třeba odkud o Bohu víme? Nebo jaká je věrohodnost a pravdivost informací?

Není to Bible, kde je všechno vysvětleno?

Pokud víme, že existují věci jako okultismus, různé tájné spolky atd. a všechno to zlo, není to jasný důkaz jako protiklad Bohu?

Jak by jste to vysvětlil jako autor stránek DARWIN.sk ?

Článek víceméně vyvolává více otázek a odpověď žádnou, navíc nechápu jak koresponduje s názvem

Děkuji za vysvětleníZipperle Cohanim (25. 05. 2013) | Odpoveď: Kdo stvořil Boha?
Pekný deň Vám prajem,

ďakujem Vám za Váš príspevok, ide o vskutku interesantné otázky, klobúk dole.

Domnievam sa, že odpovedať na otázku, kto stvoril Boha, teda uvažovať o tom, má hlbší zmysel. Ak by sme sa pokúsili hľadieť na svet, ako na energiu, ktorá sa neustále transformuje a premieňa na iný druh energie, dokáže sa zhlukovať na hmotu a tá hmota sa dokáže za istých podmienok zase meniť na energiu, tak by sme aj Boha museli považovať za všetku energiu. Hovorí sa, že Boh je všade, Boh stvoril všetko, Boh je v nás. Zrodenie sveta a všetko okolo toho je z teologického pohľadu krásne zapísané práve v Biblii u kresťanského náboženstva. Boh stvoril nebo a Zem, stvoril všetko živé. Z tohto pohľadu energetického vnímania vesmíru by potom pretransformoval Boh časť seba na niečo iné, na hmotné. Práve preto sa pochopenie prvopočiatku zdá byť nepochopiteľné a nezrozumiteľné. Ako sa objavila tá prvotná energia, prvotná hmota, teda Boh. Nemohla sa len tak zrazu objaviť sama. Väčšina náboženstiev tvrdí, že Boh tu bol odjakživa, teda Boh je prvopočiatok, rovnako ako tá energia na začiatku veľkého tresku. Lenže tento prvopočiatok je len čistá domnienka ľudská, či už z pohľadu náboženstva, či z pohľadu vedy a žiaľ sa na tento prvopočiatok aplikuje Popperova britva, ktorá hovorí o tom, že nemá význam sa zaoberať teóriami, ktoré nie je možné vyvrátiť. Z toho vzniká jav, ktorého podstatou je, že sa nerieši prvopočiatok, respektíve, čo bolo pred ním, teda sa touto teóriou nezaoberá. Milióny ľudí skutočne netrápi otázka prvopočiatku, avšak mňa to neuspokojuje a mám potrebu zaoberať sa, či už vedecky, teologicky alebo filozoficky sa hľadaním odpovedí na nezodpovedané otázky. A myslím, že nie som sám s podobným uvažovaním, preto aj píšem to, čo píšem..

Nehľadám iba odpoveď v Biblii, aj keď som ju viac krát čítal tak, že som hľadal nejakú spojitosť, ktorá by mohla objasniť viac vecí. Uvedomujem si, že Bibliu napísali ľudia, teda bola tvorená ľudmi, rovnako ako tisíce iných vedeckých prác. Lenže človek nedokáže byť nikdy úplne objektívny, vždy do každého textu dáva aj kus seba, svojej subjektivity. Mne osobne sa zdá, že všetky práce z oblasti náboženstva sú viac morálnymi prácami (zaoberajúce sa sociálnou morálkou), ako prácami zaoberajúcimi sa podstatou života a jeho vzniku. Napríklad Bibliu musí človek prijať takú aká je a nemôže klásť ďalšie otázky, jednoducho musí uveriť tomu, čo v nej je uvedené. Teda nemôže nič v Biblií porovnávať s racionalitou, lebo ak to začne robiť, zrazu si uvedomí, že Biblia je kniha plná zázrakov, nevysvetliteľných javov a rozprávok. A to ju žiaľ zaraďuje medzi zmes nepravdepodobných faktov.

Klásť okultizmus, tajné spolky, či zlo ako protiklad k dobru, teda k Bohu je z môjho pohľadu trošku scestné. Veľa ľudí si myslí, že Boh je dobro, jediné univerzálne dobro. Ale otázka je, čo je to dobro? Dobro si predsa definovali iba ľudia, podľa nastaveného sociálneho modelu! Nám sa dobro javí len to, čo je vhodné, či najvhodnejšie pre náš zaužívaný sociálny systém. Veď stačí si naozaj len prečítať Bibliu a človek pochopí, že ten popisovaný Boh nie je vždy spravodlivý a odpúšťajúci, občas je aj zlý, či skôr tvrdo trestajúci. Predstaviteľ dobra predsa netrestá, ale snaží sa pomôcť tým, že poukáže chyby a umožní ich nápravu, jednoducho otvára oči a dobrom napráva chyby. Ale bo to nie je dobro? A zase som pri tom istom, čo je dobro, kto ho definoval..

Myslím si, že názov článku je dobrý. Totiž naozaj nikto nemôže povedať, že Boh existuje, alebo neexistuje! Pre mňa ako zarytého ateistu, možno trošku humanistu vystihuje podstatu. Vekom a končiacim životom si uvedomujem, že tvrdiť, že Boh nie je, aj keď to tak vnímam je nesprávne. V svojich článkoch som sa vždy snažil poukázať na to, že z racionálneho pohľadu Boh neexistuje, ale to často veriaca spoločnosť vníma ako svoju urážku. Preto práve píšem, že existencia Boha je málo pravdepodobná a zároveň snažím aspoň v nadpise poukázať na to, že v podstate ľudia ako celá spoločnosť sveta v podstate stále nič nevieme. Nuž práve preto nadpis je zvolený jednoznačne objektívny pre pre obe spektrá, aj pre veriacich aj pre neveriacich. Každý si vyberie to, čo považuje za správne, respektíve to v čo verí.

A záver? Viera a náboženstvo už stála život desiatky miliónov životov, za každou druhou vojnou je potrebné hľadať náboženstvo. Žiaľ je to tak, preto vidím jediný zmysel budúcnosti v pochopení oboch strán a v ich zmierení a tolerancií.

Ďakujem Vám ešte raz za príspevok, prajem všetko dobré v živote, nech sa Vám darí..
l (25. 05. 2013) | Úvaha
Dobrý den, děkuji Vám moc za odpověď a úhel vašeho pohledu.

Taky bych k tomu ještě něco dodal, protože jsem se ne zcela přesně vyjádřil.

Uznávám, příměr zlo/dobro nebyl zcela vhodně zvolen. Nicméně, pokud jste se o tyto věci někdy zajímal, jistě víte, že např. ten okultismus není žádná hra, tak jako i ostatní podobné věci. Naopak je to zcela vážná a reálná věc. Troufám si říct, že skoro ve všech filmech a hudebním průmyslu, potažmo ve všem ostatním, je symboly propagován satanismus/Satan.

To je prostě fakt. Pokud tomu nevěříte, nebo jste ještě nedospěl k tomuto zjištění, jsem ochotný/schopný Vám uvést/poslat několik desítek konkrétních příkladů. Existují už zcela konkrétní případy a rozbory konkrétních filmů, hudby, výrobků, korporací atd, atd. propagující čistě tuto věc.

Tyto jevy, stejně jako spousty dalších, jsou už v dnešní době rozpoznány a celkem dobře zdokumentovány. Každý, kdo tvrdí opak, nebo, že se jedná o věc “čistě náhodnou“ buď lže, podsouvá falešné informace, nebo ještě nedospěl k pravdě.

Myslíte tedy, že je vylévání miliony a miliony dolarů na tyto věci je věc čistě náhodná? Že skoro všechny odvětví průmyslu a hlavně zábavního průmyslu tyto věci podprahově propagují pro nějakou srandu, nebo shodu okolností? A to ani nemluvím o tzv. “elitách“ a jejich praktikách.

Víte co znamená 666? Viděl jste třeba někdy logo společnosti Walt Disney? Takových přikladů bych Vám tu mohl uvést, že by to vydalo obsahově na pět článků. Symbolismus existuje doslova všude okolo nás a jedíné co propaguje, je Satan.

Opravdu si myslíte, že lidé, kteří tyto věci tvoří, něvědí co číní a komu slouží? Nebo si snad myslíte, že je to pouhá jedna strana bez protipólů. Že při existenci Ďábla neexistuje Bůh? Věřte, že i většina takto zainteresovaných lidí, si je moc dobře vědoma této skutečnosti.

Toto samozřejmě není věc jen dnešních dní, pokud půjdeme zpátky do historie, dál a dál se nám bude potvrzovat to samé.

Dokonce existují už i české weby, které zcela jasně a přesně vysvětlují, to co nám není známo, nebo nejsme schopni z Bible pochopit.

Od historie filmového, hudebního až po otázky ohledně Boha námi zatím nepochopené. Jedna z nich, může být například zrovna kdo stvořil Boha?

Tyto otázky jsou v podstatě všechny zodpovězeny, stačí vědět kde. Všechny odpovědí jsou samozřejmě na základě Božího slova. Nicméně ve většině případech je nutné, aby nám tuto skutečnost podal svými slovy někdo jiný, tak abychom byly schopni to pochopit.

Nechci Vám tu dávat teď odkazy, ale pokud by jste měl zájem a o tyto věci se zajímal, můžu Vám poslat různé zdroje na mail. Případně dát sem pro ostatní čtenáře.

Lidé by se měli zajímat o existenci Boha, zvláště v těchto těžkých dnech. Osobně jsem byl celý život také ateista, ale na základě několika různých “oborů“ a osobních zájmů naprosto nesouvisejících s náboženstvím, jsem dospěl (nejen) řekl bych “logikou“ k tomu, že existence Boha je zcela nepopiratelná.

Víra a náboženství pochopitelně stálo mnoho lidí život. To, co ale řekně “panovník“ té doby svým lidem, se řekl bych vůbec neshoduje s tím co kázal Ježíš. To samozřejmě souvisí s manipulací lídí po čas celé naší historie. Lidem většinou nezbylo než věřit svým vládcům a proto šli dobrovolně na smrt ještě s vidinou nějakého zisku. Navíc v dávných dobách všichni prostí lidé ani neuměli číst.

Víra byla zmanipulována jako všechno ostatní ve prospěch samozvaných vůdců. Ježíš nikde neříká, di a zabij, dostaneš statky a věčnou slávu, pokud se nepletu. To je pouze špatný výklad, který samozřejmě v různých formách přetrvává dodnes.

Proto tolik lidí stále v Boha nevěří, protože nejsou schopni se sami orientovat v sítí lží a polopravd spřádané po staletí.

Ještě jednou děkuji za názor a hezký denl (25. 05. 2013) | Odkaz
Tady Vám ještě přidávám odkaz na dokument, který Vám možná zodpoví otázku kdo stvořil Boha.

http://www.dailymotion.com/video/xtc7dg_kdo-stvoyil-boha-nyco-z-niyeho-clifford-goldstein_shortfilms#.UaDfAz6b7JE

Podle mého, je to ale absurdní otázka. Zde přikládám jeden komentář jednoho uživatele

“ Je to jako bychom se otázali - “Je něco většího než nekonečno?“ Nemoudrost této otázky spočívá v tom, že nejprve určíme nekonečno tím, že je bez ohraničení, a potom se doslovně a hloupě tážeme co přesahuje hranice které nutně neexistují “

Zjednodušeně řečeno: Existují jen dvě skupiny existence. Něco co existovalo vždycky, a něco co začlo existovat v určitou chvíly. Do této druhé skupiny pochopitelně Bůh nepatří. Také to má co dočinění s časem. Bůh stvořil i čas, tak jak ho známe my. Jak se tedy můžeme ptát, co/kdo byl PŘED Bohem, když ani nebyl čas v našem slova smyslu.
Bůh existoval dřív než čas, je mimo čas a nad časem, proto ho mohl stvořit.

“Proto, kdo stvořil Boha je zcela špatná otázka, předpokádá něco, co se předpokládat nedá“

více viz. odkazTib3rian (26. 05. 2013) | dokazovanie existencie Boha
Klinicka smrt, zjavenia boha, navraty ludi z druheho sveta. Tieto 3 veci opisali ako vlastne zazitky mnohi ludia(nielen veriaci). Konkretny ludia. Dokonca jeden znamy mojho znameho(a moja mama, ale s tym operovat nebudem, lebo je to moc osobne). Je teda mozne ich prehlasit za klamarov, ci ucastnikov nejakych nabozenskych spiknuti. A na zaciatku tohto spiknutia na ovladnutie ludi cirkvou stal Jezis Kristus. Ale ake mal motivacie pre svoj cin? Asi rovnake ako vsetci ti klamari.

Ale pozrime sa teraz na dokazovanie skutocnosti svetskymi metodami, teda prostrednictvom sudu. Ak 5 nezaujatych svedkov opise jednu situaciu, poklada sa to za jasny dokaz o tom, ze situacia sa stala tak, ako ju popisuju(trebars vrazda). Su azda tito zaujati? Mozno, ale je potreba to dokazat. Ale ludia, co sa v zivote nevideli a vyrastali v uplne opacnych pomeroch?! Dalej zazraky, ktorych svedkami boli tisice ludi. Mam na mysli tie hmatatelne, ktore skumala aj veda. Bohuzial, tu jednoznacne plati: “kto nechce, neuveri, ani keby niekto z mrtvych vstal“ Mozu vsetci tito ateisti zhodit zo stola tieto priame dokazy a kaslat na to. Ale nech mi potom netvrdia, ze existencia boha sa neda dokazat. To je ako ked nejakeho cloveka chcete upozornit na jeho nespravne skutky a postoje. Posle vas do riti a povie vam, ze ste “faggot“. Ano, moze vas ignorovat, ale on sa nikdy tak nepozrie pravde do oci, lebo proste nechce. Ano, ma na to pravo. Ale nech nehovori, ze nemozem dokazat jeho omyl. Mozem, ak mi to dovoli a bude chciet sa tym zaoberat.
Nesuhlasim vsak s tym, ze vo filmoch je nejak propagovany diabol. To su konspiratorsko-sektarske nezmysli. A nebezpecne nezmysli. Boh moze posobit aj cez tieto veci a ja mozem za seba povedat, ze cez lasku ku kinematografii ci hudbe mi boh ukazal vela z toho, co mozem nazvat krestanskou mudrostou.l (26. 05. 2013) | Konspirace
Jak jsem psal. To s těmi filmy a symbolismem je prostě fakt. Sami věřící o tom píšou a upozorńují na to po celém světě.

Jak vy sám píšete, může to člověk ignorovat, ale jen v případě, že se nechce podívat pravdě do očí.

Všechny rockové, metalové, popové, hip-hopové atd. hvězdy hudebního průmyslu, většínou přímo otevřeně propaguje ve všech svých videoklipech symboly Ďábla, vševidoucího oka, pyramid atd. atd.

Tyto symboly jsou nám podávány podprahově, nebo i v některých případech zcela zjevně.

To samé platí u filmové produkce. Můžete si být jist, že všechny “největší filmy“ jsou tím zcela prošpikované. Filmem Metropolis(1927) přes všechny ty Pány prstenů, Hvězdných válek až po nejnovější trháky konče. Podívejte se třeba na posledního Batmana, nebo spíše všechny tři, a pak si o tom někde něco přečtěte, jaké je skutečné pozadí tohoto příběhu. Většina filmů, má totiž ne na první pohled ještě další “skrýtý“ děj. Vždy je zakomponován do děje filmu, tak abychom to ani za celý život nebyly schopni rozšifrovat, nicméně naše podvědomí do zaznamenává, a jsem tím doslova “programováni“.

Nezáleží, jestli tomu věříte, nebo ne. Je to prostě tak. Každý člověk toužící po pravdě, má možnost si tuto skutečnost ověřit. Důkazy jsou všude okolo nás.

Dokonce i někteří umělci to zcela nepokrytě přiznávají ve svých rozhovorech.

Zjistěte si, komu patří všechny světové nahrávací společnosti všeho druhu. Je jen několik málo “korporací“ které ovládají media všeho druhu.

Pokud Vás to opravdu zajímá a nejen zpochybňujete, doporučuji si přečíst tenhle článek, jistě Vám to vysvětlí lépe, než já zde v několika větách.

http://www.tajemstvihudby.cz/ctete-jako-prvni-2/

Můžete se zde dočíst, jak to celé začalo, kdo stál u zrodu, a které že korporace to ten svět vůbec řídí a co nám pomocí svého “umění“ chtějí sdělit.

Ono jen v češtině o tom bylo napsáno již mnoho, stačí mít zájem hledat pravdu. Důkazů po celém světě je doslova nepočítaně. A ne, nejde o konspirační teorie, to se Vám plete dohromady několik pojmů. Konspirační teorie(hypotéza) může být třeba Ufo, nebo Yety, ne však jev, který je podrobně zdokumentován, tisícekrát popsán, a který je nám den co den na očích. Občas stačí ty oči otevřít a sám poznáte, že to co říkám, není nic jiného než pravda.

Taky bych byl radši, kdyby to tak nebylo. Bohužel to tak je, a pravdu si nelze nějak modifikovat podlé svého pocitu/přesvědčení. Musíme ji přijat, i když je sebevíc krutá a nelíbí se nám

l (26. 05. 2013) | pokr.
Ještě jedna věc. Ano, kinematografie či hudba může skutečně pomoc k “uvědomění“ Sám můžu potvrdit to sámé. Nicméně to se nevylučuje s tím co jsem napsal. Účel to splňuje furt dobře, jeden “probuzený“ na úkor tisíců dále “spících“.Sefirot (26. 05. 2013) | Výroky věřících vědců o Bohu
http://www.youtube.com/watch?v=-TqapwdIoqQ

Yogi (28. 05. 2013) | Zipp
Zipp.: Ak by sme sa pokúsili hľadieť na svet, ako na energiu, ktorá sa neustále transformuje a premieňa na iný druh energie, dokáže sa zhlukovať na hmotu a tá hmota sa dokáže za istých podmienok zase meniť na energiu, tak by sme aj Boha museli považovať za všetku energiu. Hovorí sa, že Boh je všade, Boh stvoril všetko, Boh je v nás.

Krásne a pravdivo napísané. Je to presne ako píšete. To čo my voláme stvorenie, je v skutočnosti len oceán nekonečnej energie, prejavujúci sa v rozličných formách.
Keď dáte kvapku do oceánu, kde sa kvapka v oceáne začína? Kvapka je oceán, oceán je kvapkou. A tak isto je to s nami. Ty môžeš vyzerať ako vyzeráš, ja vyzerám ako vyzerám, monitor pred tebou vyzerá ako vyzerá, avšak to všetko je výrazom toho istého energetického pola, ktoré sa prejavuje v rozličných formách.

Zipp.: Myslím si, že názov článku je dobrý. Totiž naozaj nikto nemôže povedať, že Boh existuje..

Ale môže. Dokonca to nie je problém dokázať. Musíte sa len naladiť na tú správnu vlnu.. zabudnúť na Darwinove učenie o jeho 5 zmyslov. Máme ich 7 !!! 5 klasických: zrak, sluch, čuch, chuť, hmat,

6. zmysel: Intuícia – vnímanie miery (prítomných všeobecných pravidiel v prírode a spoločnosti a zmeny tendencie ich vývoja)

7. zmysel: Svedomie – kolektívne vedomie a podvedomie spojené s vše-vesmírnou Mierou (Bohom) a ňou nastavenými pravidlami. Človek pracujúci aktívne s intuíciou vníma zmeny stavu svojho okolia, pomocou emócii a rozumu ich vyhodnocuje v rámci svojich cieľov a rozhoduje sa ku kooperácii

pekný deň :-)Tiberian (29. 05. 2013) | pre I: symboly?!
Prosim vas, ake symboly?! Ked idem na koncert Green Day, nie su tam ziadne symboly, ale naopak, je tam boj proti tendenciam ovladat masy skrz komerciu. Mi povedzte, ze moje oblubene punkove kapely propaguju skryteho satana a ja vam ukazem, ze ho mozem propagovat aj ja. A vobec nie skryto. Taketo osocovanie povazujem za urazku. Nic proti vam nemam, myslim to vseobecne. Vezmime si napriklad sialene reakcie baptistov(alebo co to bolo) na iste pocitacove hry. V hre, ktoru hram dlhe roky a o ktorej sa tam zmienovali ako o satanistickej viem mozno viac, nez jej tvorcovia. Poznam ju, ako aj dalsie a verte, ze tam propagacia diabla urcite je(ak si to chcete takto interpretovat). A to je na nich dobre. Ide totiz o temne fantasy. Temne fantasy je predsa znamy zaner aj v literature. Pripominate mi jedneho katolickeho zapalenca z mojho rodneho mesta, ktory nechcene robil reklamu Harrymu Potterovi, ked pisal aka je to satanisticka kniha, ze na strane 666 je zaklinadlo smrti a ze Harry bude novy spasitel, pricom argumetnoval tym, ze nie je mozne aby normalna kniha dostala deti od pocitacov a vseobecne zaujala take mnozstvo necitatelov. Absolutna neznalost ako zanru, tak aj enviromentu, z ktoreho HP pochadza. Presne taku neznalost prejavuju ludia, co si temne fantasy milia s propagaciou diabla. Ap ritom nevidia, ze sa tam bojuje proti tomu “diablovi“, proti zlu. Podobnu neznalost vnutornej povahy tych filmov a popmusic prejavujete aj vy. Bez urazky. A konspiracne teorie to sakra su. Ved existuju ludia, co vam budu tvrdit, ze ich uniesli mimozemstania a dalsi kodkodakat, ze videli ufo a ze nasa civilizacia vznikla vdaka ufonom. Ale skutocnost odhali, ze ide o podobne zvasty, ako pisali ti baptisti o tej hre, a vy, ked ste interpretoval “fakty“ o propagacii diabla v popkulture.Tiberian (29. 05. 2013) | este nieco
Co sa tyka este toho podprahoveho predavania tychto sprav: Jeden knaz raz povedal mojej mame, ked sa pytala, ci ma zobrat istu pracu, aj napriek tomu, ze ma jasne podozrenie, ze jej sefami budu slobodomurari. A on povedal, ze takto sa to brat nemoze, pretoze aj ten chodnik po ktorom chodime moze patrit im. “Netreba hladat za vsetkym diabla“ povedal Elias Wella. Poviem vam to takto: ak masturbujem tiez sa vystavujem vplyvu diabla, takze nejake udajne podprahovo predavane spravy vo svete, ktory ovlada diabol ma vobec neznepokujuju. A naviac, neviem co si mam predstavit, ze ako nam to podprahovo predavaju? To su tam nejake utrzkove nezachytitelne obrazy, ktore pozname z tych pokusov z reklamami? Ak ano, tak to je hadam vtip? A ten paskvil, na ktory ste dal odkaz citat nebudem, pretoze sa nechcem zaoberat vecami, z ktorych by ma mohol ohrozit diabol. Ide z toho strach a ja som na take veci velmi vnimavy. Ale uz som dost op :)l (29. 05. 2013) | Symb.
Milý pane, z toho co píšete, je evidentní, že nemáte vůbec, ale vůbec tušení o tom, co se ve skutečnosti děje a jaký to má dopad.

Možná naopak velmi dobře víte o čem mluvím, ale jen se snažíte znevěrohodnotit, to co jsem napsal.

Green Day je za prvé dost “komerční“ kapela. I kdyby nebyla tak je to stejně úplně jedno. To se týká i undergroundových kapel.

Kdyby jste chápal, co jsou podprahové zprávy a jaký mají vliv a co je symbolismus, možná by jste nepsal takovéhle hlouposti, bez urážky.

O tom, kdo tu projevuje silnou neznalost, by se dalo myslím si silně polemizovat.

Udělejte si dlouhodobý průzkum ohledně symbolismu, okultismu, hudební a filmové tvorby a pak spolu možná budeme moci diskutovat. To ovšem ve Vašem případě nebude možné, neboď nejste schopnej si přečist jediný článek. Myslíte si, jak jste vtipný a Vaše argumenty mají váhu, žel tomu tak neni.

Nejste schopen posuzovat věci objektivně a s nadhledem, aby se náhodou nepříslo na to, že Vámi oblíbená kapela hraje za trochu jinou stranu, než by si člověk myslel.

Ty Vaše konkrétní příklady ani nemá smysl komentovat, klidně si myslete, že punk jako žánr je vyjímka, to je Váš boj.

Říkejte tomu třeba, že bojují proti ovládaní mas krz komerci, pravda je však taková, že je to propaganda stejné “věci“ jen pro jiné publikum, jinou formou.

Velice chápu, že Vás to pobuřuje, ba dokonce uráží. Ani se nedivím, nebyl jsem na tom jinak. Kdyby jste četl pozorně, pochopil by jste.

Jediné stížnosti však můžete podávat na konto svých oblíbených kapel. Já za to odpovědnost nenesu, ba co víc, někteří umělci jsou sami oběti.

Chápu, že je to pro Vás možná novinka. Také jsem si ze začátku myslel, že všechny možné “subkultury“ nám byly “ukradeny“. Ony však nebyly ukradeny, ale přímo pro nás navrženy!

Než se s někým pustíte do diskuze, možná by nebylo od věci zadat do vyhledavače pár slovních kombinací a utřídit si hlavně fakta. To bych ale po Vás zřejmě chtěl moc, že?

Nikde jsem nepsal, že neexistují konspirační teorie, to jste si pouze domyslel z mého textu.

Navíc motáte páte přes deváte.

Proč Vám to ale píšu, že. Vy už zřejmě všechno víte, a další studium pro Vás ani zřejmě asi nemá cenu :“D

Hezký den

A ještě něco, nebuďte naivní se svou temnou fantasy literaturou. Já nejsem žádnej farář, a setkal jsem se v životě se vším možným. Nemusíte mi vysvětlovat, co je co:D

Nicméně, ZEJMÉNA pro Vás! Je to i v literatuře, v pc hrách, v módě, atd.

Nic Vám nebrání si udělat nezávislý výzkum z dostupných zdrojů. Pak zas můžete psát něco ve smyslu, že je to “čirá náhoda“ nebo nesmysl.

Ostatně nahoře jsem vše vysvětloval, stačí identifikovat skupinu, v které se momentálně nacházíte..l (29. 05. 2013) | Green Day
Ne/komerční ne/satanská kapela uctívající Ježíše Krista GREEN DAY se znaky Skull and Bones! Čisté dobro na podporu mas proti komerci! :DDD

http://www.youtube.com/watch?v=7gBTsJnhTEU
m@trix (30. 05. 2013) | Kde nič nie je, tam ani čert neberie.
VEDA: Na začiatku nebolo NIČ :-). A potom nejak z ničoho, prišlo VŠETKO :-). Z tej vibrujúcej ničoty ...kde nič tu nič sa objavila energia, hmota, vesmír, čas, vedomie, myseľ, ....ako vtip dobré :-)

Ozaj ako to, že niečo ako nevedomie, mozgová hmota môže viesť ku niečomu nemateriálnemu ako je skúsenosť? Vie niekto? veda (30. 05. 2013) |
pre m@trix .....myslím že vám fyzika nič nehovorí, keby ste o nej niečo vedeli, nenapísali by ste takúto hlúposť. Vo fyzike máme vákuum, akýsi nestabilný stav, z ktorého môžu vzniknúť veci. Platí, že vtedy čosi samovoľne vzniká aj zaniká. Energie vznikajú a zanikajú a dokonalé nič, úplné prázdno vlastne nie je možné vytvoriť.
Takže povedať že veda hovorí že na začiatku bolo nič je úbohé a nikdy by to žiadny normálny uznávaný vedec takto nepovedal ..... Vákuum samo o sebe je nestabilné, čiže sa tam stále niečo deje.....

A myslím že ani nerozumiete biológii, fyziológii organizmov a aj iným veciam..... len proste veríte v nejakú nadprirodzenú moc lebo nemáte schopnosť pochopiť ako veci fungujú.....
Odporúčam viac čítať odborné články a štúdie namiesto uctievania nejakých vymyslených postavičiek....


l (31. 05. 2013) | věda i víra
Jasně, nejlíp od nějakýho “vědce“ zednáře :“D

Třeba tady, jak “vědec“ Darwin na něco takového vůbec přišel:

http://www.kreacionismus.cz/content/darwin-fueganci

m@trix: Koukněte na tenhle web

http://www.stvoreni.cz/existence-boha/osobni-buh-v-neosobnim-vesmiru/

Zde najdete různé informace z vědy od lidí, kteří i jako vědci věří v Boha.

Jaký to šok možná pro někoho..
m@trix (31. 05. 2013) | Koukněte na tenhle web
Vdaka za linky I. Potešil ma ten od Clifforda Goldsteina. Ostatné poznám. Jeden taký zaujímavý do diskusie pridám aj ja : Dvojica svetovo uznávaných vedcov kvantovej teórie oznámili, že môžu potvrdiť existenciu duše. http://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/technologie/vedci-nasli-dokaz-o-existencii-duse.html

ps: pre pisatela veda (30. 05. 2013) nechcel by autor prispievať do blesku? :-)....pre m@trix (31. 05. 2013) |
s tým čo píšete môžete do blesku prispievať vy :D .... ale ako sa hovorí múdrejší ustúpi , hádať sa s niekym kto verí vo vymyslené postavičky mi príde hlúpe :)
kedysi ľudia verili v iných bohov , teraz zasa v iných .... to je podľa mňa jednoznačný dôkaz toho že ľudia si potrebu veriť v niečo nadpriridzené pestujú len vo svojej hlave ..... a čo ak ste si práve vy vybrali toho nesprávneho :D :D .... a všetky príbehy, či sa jedná o kresťanského boha, hare krišnu, islamského ..... a neviem ešte akých sú na jedno kopyto a stále o tom istom - sú tam opakujúce sa prvky, akokeby sa našim predkom ani nechcelo vymýšľať nové príbehy :D :D ... I (01. 06. 2013) | Zeitgeist
Vsadím se, že tuhle teorii máte z dokumentu Zeitgeist. Nemám pravdu? Nebo jste studoval podrobně různá náboženství? Nevěřte všemu co vidíte a čtete. Spousty dokumentů a informací, tak jako spousty náboženství mají jediný cíl. A to svést lidi na falešnou stopu. Projděte si ještě jednou ve svém zájmu nezaujatě různé informace a zjistíte, že Bůh není žádná vymyšlená postavička v něčí hlavě. Myslím to v dobrém, dřív jsem si myslel něco podobného, proto to píšu.

m@trix: Díky za link, škoda, že to tam nerozebírají víc do hloubkyTib3rian (01. 06. 2013) | pre I
Problem je, ze vy sa snazite popisat prakticku situaciu akademickym odkazovanim sa na rozne informacne zdroje, prieskumy, vedomosti. Nebudem verit kdejakym famam zalozenym na realnych studiach a prieskumoch a ani citat odborne clanky tohto typu. Mam vlastnu skusenost z realneho zivota, myslim ze veci tykajuce sa popkutury poznam, ale hlavne ich citim. A to sa oklamat neda. Pozrite sa, veci nie su dobre alebo zle. Boh nam vravi, aby sme hladali dobro. A to robim. Nesnazte sa ma preto presvedcit, ze symboli diabla su tam, kde je kopec dobrych veci. Beriem dobre, zleho sa stradam. Navyse, nie vsetko je komercia. Je tu aj youtube a kopec ludi, ktori poznaju roznych komercne uspesnych ludi osobne. Musite verit v realnych ludi a nie kadejake prieskumy populacie. Myslim totiz ze ste ma zle pochopili. Ja tu s vami nehram zavody o vysku IQ ani o vedomosti. Avsak vasa neuveritelna sektarsko-fanatisticka teza o sybolizme, symboloch, ich povode a ucele v komercii znehodnocuje umenie samotne. A teda sa na vas hodi mala cast citatu G. Lucasa “they are barbarian“. To je vsetko, dovidenia. Pre stromy les nevidia“..a tak, ani cestu..pánmi osudu svojho viac nie su. (01. 06. 2013) | re (31. 05. 2013)
Netreba to myslím preháňať. Všetko podľa možnosti s mierou. Miera je kľúčové slovo. Boh je Miera. Nepleťte si Boha s náboženstvom. O ňom ako čítam s posledných príspevkov tu nebola ani zmienka.


MIM (trojjedinstvo) Boh (HNR – Hierarchicky najvyššie riadenie) je v tomto zmysle(vše-obecná, vše-vesmírna) Miera

MATÉRIA INFORMÁCIA, MIERA

Matéria (hmota, stvorenie) je zobrazením miery (pravidiel, usporiadanosti ) informácie.

(In)formácia je obraz, predstava, ktorú zhmotním nadelením Miery - usporiadania, pravidiel slovami, rukami,..
Konkrétnu Mieru (geometrický tvar, teplotu, tlak, farbu, zvuk, slovo,..) môjho obrazu, predstavy prenášam prostredníctvom (in)formácie rukou(socha, obraz), slovom (ľudia), dychom(hudba),... a tak tvorím, s-trojím, zhmotňujem. Mením svoje okolie podľa úrovne svojho chápania a neegocentrického, či egocentrického morálneho štandardu.

Čas a priestor sú kategórie druhoradé vo vzťahu k Miere. Čas je v tomto zmysle relatívny pojem. Je to pomer dvoch kmitavých procesov, z ktorých jeden vezmem ako etalón (vzťažnú, orientačnú mieru). Priestor je zasa tvarová charakteristika Miery.
Uvedomenie si podstaty času, ako základné cvičenie, poskytuje vedomiu a podvedomiu človeka široké možnosti identifikácie a ovplyvňovania ďalších a ďalších procesov prebiehajúcich v jeho okolí.

Hmota a Energia je to isté. Nemožno ich oddeliť. Energia „vzniká“ a „zaniká“ napr. pri zmene formy hmoty, jej skupenstva, pri tzv. kinetickej energii je hmota tiež jej nosičom a nemožno ich oddeliť
Poznáme 5 hlavných skupenstiev hmoty
Pevné, tekuté, plynné, plazmu a vákuum.
(Niektoré filozofie zaoberajúce sa teóriou tzv.éteru myslia v podstate vákuum. )
Napr. Ľadu dodám energiu vo forme tepla a zmení skupenstvo postupne na vodu a na paru. Keď plynu Energiu uberiem, skvapalnie.
Vákuum je z tohto pohľadu forma hmoty, z ktorej všetko „vychádza“ a „zaniká“(viď Vákuové – kvantové fluktuácie, Casimirov efekt, tzv.vákuová energia a zákon zachovania energie v klasickej fyzike-1-Termodynamický, vákuum ako kandidát tzv. “tmavej“ energie, jedného z kľúčových problémov dnešnej astronómie,.. )
Oficiálne sa učia 3 skupenstvá hmoty + plazma (ionizovaný plyn) ako prechodný stav a niekoľko ďalších prechodných stavov..
99% hmoty vo viditeľnom vesmíru je pritom vo stave plazmy (hviezdy).

Matéria, Informácia a Miera sú základné kategórie myslenia, hraničné zovšeobecňujúce pojmy mozaikového neegocentrického (Vis Maior, Hierarchicky Najvyššie Riadenie, Supersystém, Boh, ..) svetonázoru(metodologickej optimalizácie chápania objektívnych príčinno-dôsledkových vzťahov). Umožňuje „Hľadať súvislosti v odlišnostiach“ miesto rozdeľujúceho sociopatického „Boja protikladov“(v dnešnom zmysle „konšpirácie“ náhody)..a tým nehody po miere chápania objektívnej reality, vzťahov.

Pokračovanie v ďalšom samo-štúdiu pre každého kto má záujem tu:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/79978438/MIM4.4.1.pdf

UPDATE: Mnohé z definícii, vysvetlení a metodík pochádzajú z tradičných fragmentálnych kurzov vzdelávania pre „elity“ a ich perifériu (mnohých CEO, manažérov, vrcholových politikov, novinárov, umelcov a silové zložky), no sú doplnené s cieľom vytvoriť jeden celok.I (01. 06. 2013) | pro Tib3rian
Takhle to ale vůbec není. Vy jste se pustil do diskuze se mnou, tím, že jste dost pofidérně napadl můj komentář. Neuvedl jste nic, kromě svého přesvědčení. Já mám také svoje přesvědčení, ale je mi jasné, že to nestačí, proto jsem se snažil uvést několik konkrétních příkladů (odkazů), pokud by to někoho zajímalo, má možnost si tuto skutečnost ověřit sám i jinde. Navíc ten komentář, na který jste reagoval nebyl určený primárně Vám.

Problém je, jak sám píšete, že vy nemáte absolutní zájem připustit nic mimo svou tezi, ba co víc, jakýkoli náznak toho, že by jste se měl zajímat o věci o něco víc, je Vám cizí. Tak jako ostatní máte vlastní zkušenost, která je stoprocentně pravdivá, a tím to pro Vás hasne. Kdokoli, kdo říká něco mimo Vaši teorii, musí být zákonitě pánbíčkář, sektář atp.

Pokud cítíte, že věci z popkultury jsou dobré, a že hledáte dobro, tak to hledáte na špatném místě a cítíte to tedy hodně špatně. Krom toho, že nám Bůh říká, abychom hledali dobro, tak nám také říká abychom “poukazovali“ na tyto špatnosti. A to zas dělám já. Můžete se k tomu otočit zády, nazvat mne jak chcete, ale na skutečnosti to nic nezmění.

Přesvědčit Vás nemůžu, když sám nechcete vylézt ze své klece poznání. Nicméně na rovinu Vám říkám, že jste dost naivní a Vaše znalosti ohledně hudby nejsou zdaleka tak dokonalé jak prezentujete.

Píšete, že si berete jen to dobré. Tím říkáte, že to zlé absolutně přehlížíte a nepřipouštíte. De facto si berete co se Vám hodí a to ostatní záměrně přehlížíte, ba dokonce popíráte.

Já tu s Vámi taky nehraju žádný závody, o to kdo napíše lepší text. A kdybych chtěl, vůbec bych se už na začátku nemusel u toho článku vyjadřovat. Moje motivace na rozdíl od Vaší je zcela zřejmá. Kdysi jsem byl totiž stejně naivní jak vy, a po 20 letech aktivního zájmu o hudbu, jsem zjistil, jak hluboce jsem se mýlil a slepý jsem byl. A to jsem se zajímal převážně o undergroundovou hudbu a né žádné komerční kapely typu Green Day jako vy. Touto cestou(a nejen) se snažím předat dalším lidem svoji zkušenost a i kdyby mě pět set lidí označilo za blázna a jednomu člověku to pomohlo, tak věřte, že mi to za to stojí. Studování symbolismu jsem věnoval několik set hodin, ne-li tisíce. A podle Vás to ani neexistuje? Nebo existuje a hudba je pouze vyjímka? Nechtějte mě rozesmát. Znám spousty lidí, oproti kterým jsem pouze “začátečník“ a na rozdíl od Vás vím, že to je pravda, a kdykoli jsem schopen to podložit a s kýmkoli o tom dát řeč.

Vy se jen diskuzi snažíte uzavřít útokem na mě a to co jsem napsal.

Když nějaký zpěvák/kapela vydá klip o lásce a podprahově propaguje symboly ďábla, tak na tom není nic dobrého. To si pouze myslíte vy. Tak jako já si můžete myslet co chcete, ale na skutečnosti to nic nemění. To je právě účel toho všeho, co vy tak naivně obhajujete. Slepě obhajovat svoje pseudo-idoly, bez poznání skutečné podstaty věci. Navíc, já žádné umění neznehodnocuji, to už snad ani víc nejde. Když někdo dělá špatné věci, tak musí počítat s tím, že dřív nebo později si toho někdo všimne a začne na to upozorňovat. Takových lidí jako já jsou tisíce.

Jednoho dne sám poznáte, že ten bezejmenný člověk kdesi v komentářích na netu měl pravdu.

Do té doby nemusíte na mě reagovat, ale nedivte se, že tohle píšu, když Vaše jediná snaha je napadnout mou osobu, popřípadě znevěrohodnotit, to co jsem napsal.

Pokud Vás můj předešlý komentář nějak urazil, tak se omlouvám, ale chtěl jsem aby byl trochu v tak zábavném duchu jako ten Váš.m@trix (02. 06. 2013) | pre m@trix (31. 05. 2013)
Pokiaľ verite v náhodu, OK je to vaša vec. Keď sa pozriem okolo seba, jak je všetko usporiadané a prepracované, komplexne fyzikálne zákony, ktoré utvárajú jeden celok veriť na náhodu, (že to nemá žiadny zmysel) mi príde rovnaké ako ktorá kolvek iná dogma pochádzajúca z náboženstva. Ale chápem váš pohľad (nevysmievam sa vám, že veríte v riadený chaos) , len si myslím, že treba ísť o krok ďalej a pozrieť sa na to viac z nadhľadu a neprestať klásť otázky. Jaroslav (09. 06. 2013) | Boh je vymysel
Ak si napr.fyzik alebo matematik stanovi hypotezu,nebude ju obhajovat skôr, nez sa mu ju podari dokazat.Az po riadnom a viackrat overenom dôkaze môze s nim vyrukovat na verejnost.
Ale nejaky niekto raz v historii prisiel s nejakym bohom a bez toho, aby nieco dokazal, ho zacal vnucovat ludom.Krestan, farar,biskup ci papez: ak si prisiel s hypotezou boha, podaj aj dôkaz.Rozumni ludia naň cakaju uz tisicky rokov!Vedec :) (09. 06. 2013) | pre Jaroslav
Myslím že po náboženských fanatikoch zbytočne chcete nejaký dôkaz, nikdy ho neposkytnú, len budú stále omielať že viera dôkaz nepotrebuje ..... bez slov (11. 06. 2013) | re Jaroslav
Ak si napr.fyzik alebo matematik stanovi hypotezu,nebude ju obhajovat skôr, nez sa mu ju podari dokazat.Az po riadnom a viackrat overenom dôkaze môze s nim vyrukovat na verejnost.

Nasledujúci dokument predkladá nové poznatky z neurovedy. Dokument o vedomí z pohľadu kvantovej fyziky. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MKtcMQkudhA

Záření člověka (18. 06. 2013) | Vědci odhalili nové zvláštnosti jaderné (energetické) fyziologie člověka.
Informace o tom, že člověk může emitovat fotonové záření, vzrušila před několika měsíci internet.Tento objev odkrývá lidstvu nové možnosti, včetně značného prodloužení života.Příběh pokračuje: V tyto dny byly zveřejněny výsledky výzkumů, které tato fakta potvrdily a zpřesnily podrobnosti o jaderné fyziologii člověka.

Výsledky ukázaly, že radioaktivita člověka je cyklická a má vrcholy gama záření pětkrát za 24 hodin. To znamená, že každých 24 hodin probíhá přerozdělení radioaktivních zdrojů (prvků?), změna jejich aktivity a uvolnění energie.

Pokud to chceme znázornit a přirovnáme člověka k lampě, znamená to, že pětkrát se zapne a zasvítí. Z toho plyne, že musí existovat nějaký zdroj napájení. Výzkumy ukázaly, že tento zdroj se nachází v kostní a míšní tkáni lidského organizmu, kde je zkoncentrovaná většina přírodních radionuklidů.

“Podle provedených výzkumů a pozorování je možné předpokládat, že schopnost člověka generovat elektromagnetickou vlnu mu dovoluje uspořádat svoji biologickou strukturu, udržovat rovnováhu látkové výměny a snižovat přitom teplotní režim tím, že zapíná režim vlastního „chlazení“, říkají výzkumníci Andrej Kričkov a členka Evropské akademie přírodních věd Olga Schneibel.


Během pozorování si vědci položili i druhou otázku: v kterém momentu života se člověk stává zdrojem elektromagnetické vlny. Pro nalezení odpovědi prováděli výzkum v ženském centru pro těhotné a v porodnici.

Zjistili, že úroveň gama záření těhotné ženy se až do porodu nijak neliší o ostatních lidí. Rozbor spektrogramu ukázal, že přerozdělení nebo předání záření matky dítěti neprobíhá. Plod v těle matky neprojevuje žádnou gama aktivitu ani několik minut před porodem..

Najednou po narození dítěte, během prvních 20 až 120 vteřin, spektrometr zaregistruje aktivitu radionuklidů nepříslušnou ani matce ani okolí. Z těchto sledování udělali vědci závěr: při narození nějaký neznámý fenomén „podaruje“ dítěti část energie, která člověka pak provází celý život. V hodnocení těchto výsledků nazvali tento fenomén „vysoce organizované energetické prostředí“.

Vědci z tohoto výzkumu udělali závěr, že pomocí vlastního elektromagnetického záření člověk komunikuje s okolním světem na principu otevřeného kvantově-energetického systému.

http://engineeracademy.ru/main/1-pervyy-fotonnyy-preparat.html
http://www.biophys.ru/archive/biofields-00004-ru.pdfDti (11. 07. 2013) | Bůh existuje
Pročtěte si tenhle web, možná vám to pomůže změnit názor http://rewindfocus.cz/Rudolf Dovičín (07. 08. 2013) | Re: (25. 05. 2013) | Kdo stvořil Boha?
> Pokud by někdo stvořil Boha, musel by nepochybně mít větší “moc/inteligenci“.
> Kdo by pak stvořil toho co stvořil Boha?
> I jeho by také podle logiky této otázky musel někdo další stvořit.
> Kdo by pak stvořil toho dalšího a dalšího a dalšího..?
> Má vůbec smysl takovouhle otázku pokládat?

Môže jestvovať nekonečná postupnosť Meta-Bohov...


> Němely bychom se ptát třeba odkud o Bohu víme?
> Nebo jaká je věrohodnost a pravdivost informací?

O Bohu nevie nikto nič.


> Není to Bible, kde je všechno vysvětleno?

V Biblii je vysvedlený dôkaz Riemannovej hypotézy?
Alebo je tam návod, ako zariadiť, aby sa nerodili sadistickí zločinci?
Či ako zachránniť nevinné dieťa, ktoré zomiera na AIDS?


> Pokud víme, že existují věci jako okultismus, různé tájné spolky atd.
> a všechno to zlo, není to jasný důkaz jako protiklad Bohu?

Nie nie je. Existencia zla je dôkazom, že nejestvuje dobrý všemocný Boh.


> Děkuji za vysvětlení

Niet zač' ;-)Rudolf Dovičín (07. 08. 2013) | Re: Kto tvrdí, že Boh nie je, nehovorí pravdu!
Nadpis článku môže byť pravda a môže to byť nepravda.Rudolf Dovičín (07. 08. 2013) | Re: (30. 05. 2013) | Kde nič nie je, tam ani čert neberie.
› VEDA: Na začiatku nebolo NIČ :-). A potom nejak z ničoho, prišlo VŠETKO :-).
› Z tej vibrujúcej ničoty ...kde nič tu nič sa objavila energia, hmota, vesmír,
› čas, vedomie, myseľ, ....ako vtip dobré :-)

To je straw-man, veda nič také netvrdí.


› Ozaj ako to, že niečo ako nevedomie, mozgová hmota, môže viesť ku niečomu
› nemateriálnemu ako je skúsenosť? Vie niekto?

Pamäť je záznam v mozgu, hmotná štruktúra.Rudolf Dovičín (07. 08. 2013) | Re: Bůh existoval dřív než čas, je mimo čas a nad časem, proto ho mohl stvořit.
Tvorenie je dej a na dej je nevyhnutný čas.Jaroslav (24. 08. 2013) | Boha!!!
Prepacte mi za tento prejav, ale ked citam prispevky tak mi to neda odpovedat. Momentalne je tu najviac prispevkov ako vsade inde. No k veci slovo nabozenstvo je nekonecna hadka lebo ten kto veri alebo neveri je stred osobnosti cloveka a neda sa to lachko zmazat alebo zmenit. Nabozenstvo, alebo nieco ine co nam dalo start so zivota je ako vyrus v pocitaci musite s nim zit do konca zivota lebo nam ukazuje zasady spravania. Ak ste raz boli presvedceny a zistite zi idete nespravnou cestou je to nezmysel lebo je to nieco ako instinkt. Ludia pred 1000 rokmi nemali PC tak sa predbiehali ako nieco vymysliet co bude nesmrtelne a to je nabozenstvo. Tak ho prespikovali textami a ludskou manipulaciou ze z toho vlaku niet vystupit. Nabozenska vychova sa neda len tak zrusit. Sme ludia a ked nieco a niekdo veri nechajme to na buducnost cca 200 rokov a potom sa budu smiat vsetci co nechapeme teraz my a chapeme veci co bolo pred 200 rokmi. Taka je inteligencia ludi homosapiens. Ja tiez patrim do tejto celade a samozrejme mam nazor taky ze nech sa kazdy pozera do vlasneho hrnca a nech da druhemu pokoj. Ale ako sme svedkami krajin 3 sveta tak maju nedokoncene profesionalne nabozenstvo lebo sa sami kantria atd. Nabozenstvo je sama vojna a bude do nekonecna lebo nikdo si nebude nadavat do svojich matiek. Preco matiek? Nabozenstvo je nieco ako instinkt ak sa raz prisvoji niet od neho odist lebo je to nieco co vas smeruje niekam a vy vydite z toho dobru cestu a rodinny pokoj. Len nikto nerozumie a nechape tu druhu stranu ze ako sa citi ten ineho nabozenstva lebo ho nema scitane. A to je chyba lebo potom by videl ze ja a ta druha strana nemoze vyhrat bez boja. Lebo kazdy ma svoju pravdu. No a potom su vojny lebo ja robim dobro len pre svoju rodinu a zamyslite sa ze aj druha strana ma tie iste zmyslanie. A tot je perpetu mobile. Co vzniklo skor vajce alebo sliepka?

Najčítanejšie články v tejto rubrike
Kategória: cirkev a náboženstvo | Dátum: 23. 05. 2013 | Komentáre: 33 | Počet videní : 23192
Kategória: cirkev a náboženstvo | Dátum: 31. 12. 2013 | Komentáre: 6 | Počet videní : 21281
Kategória: cirkev a náboženstvo | Dátum: 06. 07. 2012 | Komentáre: 29 | Počet videní : 20827
Kategória: cirkev a náboženstvo | Dátum: 10. 08. 2012 | Komentáre: 5 | Počet videní : 20826
Kategória: cirkev a náboženstvo | Dátum: 05. 07. 2012 | Komentáre: 51 | Počet videní : 20471
Najnovšie články
Kategória: cirkev a náboženstvo | Dátum: 31. 12. 2013 | Komentáre: 6 | Počet videní : 21281
Kategória: moc peňazí | Dátum: 30. 12. 2013 | Komentáre: 2 | Počet videní : 7178
Kategória: neprispôsobiví občania | Dátum: 24. 09. 2013 | Komentáre: 5 | Počet videní : 18738
Kategória: Zipperle sleduje svet | Dátum: 23. 09. 2013 | Komentáre: - | Počet videní : 18877
Kategória: moc peňazí | Dátum: 23. 07. 2013 | Komentáre: 2 | Počet videní : 19282
Kategória: politické šarvátky a kríza | Dátum: 20. 07. 2013 | Komentáre: 5 | Počet videní : 7278
Zipperle odporúča
Dátum: 12. 11. 2012 | Komentáre: 24 | Počet videní : 9706
Dátum: 11. 11. 2011 | Komentáre: 6 | Počet videní : 11608
Dátum: 24. 04. 2012 | Komentáre: 4 | Počet videní : 14767
Dátum: 27. 09. 2012 | Komentáre: 3 | Počet videní : 20178
Dátum: 19. 04. 2013 | Komentáre: 14 | Počet videní : 20184
Dátum: 06. 07. 2012 | Komentáre: 29 | Počet videní : 20827
Dátum: 03. 05. 2012 | Komentáre: 10 | Počet videní : 20982
Dátum: 02. 11. 2011 | Komentáre: 9 | Počet videní : 21194
Dátum: 18. 07. 2012 | Komentáre: 9 | Počet videní : 26009
Dátum: 18. 10. 2011 | Komentáre: 25 | Počet videní : 28115